Vedligehold cykelstier før prestigeprojekter

På min cykelrute fra Lystrup til midtbyen - til og fra arbejde - græmmes jeg dagligt over vejene og cykelstiernes tilstand.

En rigtig smuk tur langs sø og strand giver jævnligt anledning til irritation over at skulle cykle spidsrod mellem diverse revner, krakeleringer og huller i asfaltbelægningen.Men også i resten af Midtjylland er den helt gal, hvilket jeg hver weekend kan konstatere, når jeg er ude at cykle over længere distancer.Det er klart, at et par hårde vintre har betydet omfattende ødelæggelser af asfaltbelægninger rundt omkring i det danske landskab - men vedligehold er et helt forkert sted at spare, dels fordi der kan opstå farlige situationer, og dels fordi jeg er overbevist om, at et lands infrastruktur er noget, som også turister i høj grad lægger mærke til og bedømmer et land på.For mon ikke denne gruppe af trafikanter også kan finde på en gang imellem at bevæge sig væk fra alfarvej både på cykel og i bil? Som det ser ud i øjeblikket ”derude”, venter der dem et chok.Projekter og motorveje

Man kan ikke lade være med at få den mistanke, at det for politikerne er mere prestigefyldt og valgbart med flot anlagte projekter og åbning af nye motorveje frem for prioritering af almindelig vedligeholdelse af vores infrastruktur. F.eks. kan man læse, at der er afsat endog mange midler til en ny ”luksus”-cykelsti, der påtænkes anlagt fra Lystrup til Aarhus C.Fint - men tænk, hvis man i stedet for brugte nogle af pengene på at reparere og optimere vores allerede eksisterende og udmærkede cykelrute, der både er ganske trafiksikker og meget smuk.”Vejen frem” må være færre prestigeprojekter og mere vedligehold af allerede eksisterende sti- og vejnet.Hvad hjælper et dyrt købt farvel til bolle-å i forbindelse med brandingen af Aarhus, hvis det samtidig er med fare for liv og lemmer at bevæge sig ud på de midtjyske veje?

Andre læser

Mest læste

Del artiklen