Asociale kulturkendisser koster kommunekassen

Hvor ville det være en smuk medmenneskelig tanke, om hele det hylekor af kulturkendisser, som Aarhus er så overbebyrdet med, brugte noget af den tid, de bruger på at skrive læserbreve om flere penge til danseteatret Archauz, på at bekymre sig om, hvordan byens svage medborgere ustandselig bliver nedprioriteret. Ikke mindst på grund af det kolossale pres, som disse asociale kendisser lægger på den i forvejen slunkne kommunekasse.

Jeg vil mene, at ser man tilbage til den dag, kulturrådmand Marc Perera Christensen (K) foreslog at stoppe det årlige tilskud til Archauz, og frem til i dag, så har størsteparten af disse kulturradikalister, der blot har en periferisk berøring med dette ”dansecirkus”, været i aviserne for at tilkendegive deres dybe bekymring over Archauz' videre skæbne.Tænk, hvis disse personer havde samme bekymring for byens syge og ældre medborgere og skrev læserbreve herom, så ville der blive sat fokus på det omsorgssvigt, der hersker på disse områder. Og at der trænges hertil er helt sikkert. Nu kommer det så frem i JP Aarhus 15/5, at bestyrelsesmedlem for Archauz, Sander Jensen, der også er formand for De Radikale i Aarhus, i en ”kammeratlig” mail til ledelsen af danseteatret anbefaler ledelsen i sin ansøgning til kulturforvaltningen om støttekroner, at de ”hellere må sige for lidt end for meget”.»Det er en ulykkelig formulering« siger Claus Haagen Jensen, professor i forvaltningsret ved Copenhagen Business School.Pengegalop fortsætter

Mon ikke det oversat til aarhusiansk skal tolkes som: Det Sander Jensen som bestyrelsesmedlem her tilsender ledelsen af danseteater Archauz er utilstedeligt, når han samtidig er Aarhus Kommunes repræsentant i Archaus bestyrelse.Selvfølgelig stinker det langt væk, men den slags dufte generer ikke en kulturradikal næse.Disse ”næser” fortsætter ufortrødent deres navlebeskuende, selvmedlidende ”pengegalop”, udført kunstnerisk forsvarligt i noget, der ligner ”Svanens død”, betalt af skatteborgerne i Aarhus Kommune.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen