God fremstidsstrategi at investere i børn og unge

De varslede besparelser i Aarhus Kommune giver ingen mening.

Det kan betale sig at investere massive offentlige midler i institutioner. Hvis man underinvesterer i børneområdet, har det klare, negative, økonomiske konsekvenser.

Således lyder blot to af konklusionerne i en undersøgelse fra

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD, Starting Strong ll).

OECD taler om, at investeringer i børneområdet er en økonomisk hensigtsmæssig strategi, da det er godt for arbejdsmarkedet, godt for ligestillingen, godt for især fattige børns muligheder og godt for børnenes senere succes i uddannelsessystemet. Børn bliver klogere, mere socialt velfungerende, har lettere ved at læse og er mere følelsesmæssigt afbalancerede, hvis de fra en tidlig alder er i en institution af høj kvalitet, konkluderer en forskningsopsamling fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (”Børnehavens betydning for børns udvikling – en forskningsoversigt”, SFI 2009).

Besparelser i Aarhus

For tiden udkommer der i det hele taget den ene rapport efter den anden, der dokumenterer værdien af investeringer på børne- og ungeområdet. Det giver derfor ingen mening, at der igen varsles besparelser i institutioner og skoler i Aarhus Kommune.

Mindst 70-80 mio. kr., forlyder det, og de 40-50 mio. kr. kan vi risikere skal findes i børn og unge-afdelingens budget. Det er ydermere grotesk at varsle spareplaner, når man ikke er færdig med at implementere de besparelser, der blev vedtaget for fire måneder siden.

Det står helt klart, at BUPL Aarhus vil modarbejde ethvert forslag, der forringer vilkårene for det daglige pædagogiske arbejde. Det er på alle måder tudetosset at spare yderligere på området.

Vores bud er, at vi – samfundet – ikke har tid og råd til en kortsigtet visionsløs politik på børne- og ungeområdet.

Der skal investeres i børn og unge, ikke skæres ned. Vi opfordrer politikerne i Aarhus til at tænke mere forsknings- og vidensbaseret og langsigtet.

Byrådspolitikerne må tage skeen i den anden hånd og afvise regeringens konstante nedskæringer. Afvis nu de nedskæringer, der forringer hverdagen for byens borgere.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen