Aarhus’ og Billunds lufthavne blev fravalgt

Den helt afgørende årsag til lufthavnenes problemer er beliggenheden.

Artiklens øverste billede
Lufthavnen i Tirstrup burde for længe siden have været erstattet med en ny lufthavn med den rigtige beliggenhed. Arkivfoto: Gorm Olesen

Så skete det helt uundgåelige, som ganske enkelt måtte ske.

En meget stor, prestigefyldt og i dette tilfælde børsnoteret virksomhed, Vestas, som repræsenterer en fremtidsteknologi med meget store potentielle udviklingsmuligheder, har valgt Aarhus og Vestdanmark fra. Det skete blandt andet med den begrundelse, at der ikke er en tilstrækkelig god lufthavnsbetjening.

Med den begrundelse fravælger Vestas Aarhus Lufthavn.

Dette er selvfølgelig overhovedet ikke overraskende, idet Aarhus Lufthavn er så lille, at den faktisk ikke kan siges at være en rigtig lufthavn.

Men Vestas fravælger altså også – og måske i endnu højere grad – Billund Lufthavn. Og dette vil nok komme som en meget stor overraskelse for mange, idet der er en hel del, som har troet, at Billund Lufthavn kunne være Vestdanmarks internationale lufthavn.

Det kan den ikke! Det viser Vestas fravalg med al ønskelig tydelighed.

Siden Anden Verdenskrig, altså i 69 år, har Aarhus Kommune forsøgt at lave en rigtig lufthavn ud af Aarhus Lufthavn. Det er ikke lykkedes.

Aarhus Lufthavn er ganske enkelt ”dødsdømt”, og det vil – om ikke før – blive helt åbenbart, når de kommende hurtige persontog til København om nogle år tager stort set al resterende indenrigstrafik fra lufthavnen.

Vestas’ farvel er det eklatante eksempel på, at virksomheder forlader Aarhus og Vestdanmark på grund af en meget mangelfuld lufthavnsbetjening.

Den helt afgørende årsag til Aarhus Lufthavns problemer er beliggenheden. Det er der intet som helst, der kan kompensere for. Det hjælper altså ikke at lave en sekssporet motorvej og/eller direkte jernbane til lufthavnen, og det hjælper heller ikke noget at udskifte ledelsen. Aarhus Lufthavn ligger ganske enkelt forkert.

Derfor burde lufthavnen for længe siden have været erstattet med en ny lufthavn med den rigtige beliggenhed.

Dette er ikke sket, og det må beklageligvis konstateres, at det ene og alene er Aarhus Byråd, som må bære ansvaret herfor.

Også Billund blev fravalgt

Aarhus Lufthavn blev fravalgt, men i realiteten er det i endnu højere grad Billund Lufthavn, som blev fravalgt, idet denne lufthavn, som den langt største lufthavn i Vestdanmark, givetvis har været mere benyttet af Vestas end Aarhus Lufthavn. Og de 200 medarbejdere, som Vestas nu har besluttet at flytte til København, kan meget let kun være begyndelsen. Flere medarbejdere kan følge efter, så der skal ikke så megen fantasi til at forestille sig, at Billund Lufthavn står til at miste endnu flere kunder her. Dette er alvorligt for Billund Lufthavn, men så sandelig også for Aarhus og Vestdanmark i det hele taget.

Tendensen bliver forstærket

Vestas’ farvel er det eklatante eksempel på, at virksomheder forlader Aarhus og Vestdanmark på grund af en meget mangelfuld lufthavnsbetjening. Men det er jo ikke det første eksempel. Det har været undervejs og været tydeligt længe, idet en række knap så store virksomheder allerede har taget konsekvensen. Så tendensen er ikke til at tage fejl af. Hvad der er værre, er, at tendensen kun vil blive forstærket i fremtiden. Dertil kommer, at en hel del herværende kunder også for rejser, som naturligt burde udgå fra vort område, hvis vi ellers havde haft den rigtigt beliggende lufthavn, allerede nu fravælger de midtjyske lufthavne, herunder Billund. Man benytter i stedet lufthavnene i Aalborg, Hamborg eller København. Med de kommende meget hurtige persontog til de nævnte byer vil denne trafik stige voldsomt og i fremtiden tage rigtig mange passagerer fra de dårligt beliggende midtjyske lufthavne.

Den internationale konkurrence

De herværende kunders fravalg af de midtjyske lufthavne, herunder Billund er særdeles alvorligt. Men potentielle kunders manglende tilvalg er faktisk lige så alvorligt. Der er tendenser hertil allerede nu, og det kan blive det mest alvorlige problem i fremtiden.

Måske kan Vestas-koncernen også her gå hen at blive et eklatant eksempel. Vestas er nemlig indgået i et meget spændende joint venture om havvindmøller med det meget store, internationale selskab Mitsubishi Heavy Industries.

Dette joint venture blev oprindeligt annonceret til at skulle have hjemsted i Aarhus.

Jeg er p.t. ikke helt klar over, hvor langt man er kommet i denne proces, men det vil ikke overraske mig, hvis der i den sidste ende de facto sker et manglende tilvalg af Aarhus, således at dette joint venture i stedet får hjemsted i København. En sådan, ikke utænkelig udvikling vil, hvis den måtte blive virkelighed, være særdeles negativ for Aarhus og Vestdanmark. Hele dette forhold om manglende tilvalg af Aarhus og Vestdanmark som følge af den nuværende meget mangelfulde lufthavnsbetjening gælder også for andre og mindre virksomheder. Og problemet vil vokse i fremtiden.

For Billund Lufthavn er problemet ganske enkelt, omend knap så udtalt, helt det samme som for Aarhus Lufthavn. Lufthavnen ligger forkert, og det kan en ny jernbane vest for Vejle til mere end 1 mia. kr. ikke ændre noget som helst på. Vestdanmark vil stadigvæk blive fravalgt og samtidig have et stadigt voksende problem med manglende tilvalg.

Som det fremgår af det foran anførte, har Aarhus og Vestdanmark med den nuværende lufthavnsbetjening ingen chancer for at klare sig i den fremtidige internationale konkurrence. Derfor er en ny førsteklasses lufthavn med den rigtige beliggenhed og med en efter vestdanske forhold tilstrækkelig volumen en bydende nødvendighed.

Og her er der kun én mulighed, nemlig den, som jeg skitserede i mit indlæg 19/11 2010 til Jyllands-Posten. Og det haster desperat meget – vi er særdeles tæt på sidste udkald.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen