Byrådet ved, at folk bor ulovligt

Byrådet bør henvende sig til Miljøministeriet for at få dispensation.

Realiteten er, at Skæring Strand igennem de seneste 10 år er blevet til helårsbeboelsesområde. Hvorfor vil man fra politisk hold ikke forholde sig til det?Til orientering skal jeg oplyse, at jeg hele året bor lovligt ved Skæring Strand, og de fremtidige planer for dette attraktive område og for de muligheder, der ligger i området i samklang med de visioner, som politikerne har for Århus, synes jeg er meget interessante.Da publikationerne "Kommuneplan 2009 hovedstruktur" og "Lokalsamfund 28: Skæring - Egå" ikke gav svar på, hvad der skal ske, når den amnesti, der blev givet i 1990'erne udløber den31. marts 2009, benyttede jeg mig af mødet på rådhuset den 25. november 2008, hvor politikere og embedsmænd stillede sig til rådighed.Regeringsbeslutning

Da jeg kom til rådhuset, var det kun Ango Winther (S), der ikke var optaget, hvorfor jeg henvendte mig til ham. Ango Winther oplyste, at spørgsmålet om amnesti var en regeringsbeslutning, og at kommunen intet kunne gøre. Det er vel ikke forbudt at tage initiativ?Ango Winther gjorde gældende, at Folketinget har vedtaget en lov (Auken-initiativ), der betyder, at det ikke er tilladt at bygge i en afstand af under 300 m fra vandet. Ango Winther er åbenbart ikke bekendt med, at området ved Skæring Strand er matrikuleret i 1930'erne, og at stort set alle grunde er bebygget og ikke omfattet af lovens 300 m-krav.Ango Winther oplyste, at han udmærket kender området ved Skæring Strand, og at han ikke vil være med til at ændre status for området. Med hensyn til hvad der skal ske med de beboere, der bor ulovligt ved Skæring Strand, kunne Ango Winther kun sige, at det er politiets problem.En flot udmelding fra socialdemokraterne. Situationen er den, at der bor rigtigt mange mennesker helårs ved Skæring Strand. Der er gennem de seneste 10 år bygget rigtigt mange huse, som absolut ikke er til fritidsbrug, men helårshuse for familier. Husebe bruges ulovligt som helårsbeboelse, og er alle godkendt af Århus Kommune. Efter sigende er det således, at op mod 50 pct. af eleverne i Skæring Skole har adresse uden for postnummer 8250 og bl.a. bor ved Skæring Strand. Det samme er tilfældet for områdets børnehaver og vuggestuer. Endvidere benytter Århus Kommune en del af områdets huse til genhusning af familier hele året. De rekreative områder ved stranden, Mindelunden, Plantagen, Svinboskoven m.v. vil ved helårsstatus for området være tilgængelig for alle på samme måde som nu.Ovenstående fakta er helt uafhængige af lov om benyttelse af arealer inden for en afstand af 300 m fra vandet. Ærgerligt, at Ango Winther endnu ikke har fundet ud af det. Hvis Århus Byråd skal have chance for at gennemføre de visioner, det har, og som kraftigt profileres af byens borgmester over for erhvervsliv, uddannelse, forskning m.v., kræver det, at kommunen er i stand til at tiltrække dygtige, visionære borgere samt borgere, der er villige til at investere i erhvervsliv og dermed byens udvikling. Disse mennesker har naturligvis også ønske om en fornuftig fritid og boligstandard. Finder de ikke attraktive muligheder i Århus, vælger de naturligvis andre steder, og lægger dermed deres skattekroner uden for Århus.Overgangsordning

Da området er matrikuleret i 1930'erne, må man tage hensyn til de nuværende grundejere, der benytter deres ejendom som fritidsbolig, og give dem mulighed for en overgangsordning, hvor de f.eks. gives mulighed for at vælge mellem helårsstatus eller sommerhusstatus indtil næste ejerskifte. I et retssamfund skal lov naturligvis holdes, derfor må konsekvensen være, at myndighederne tager loven i anvendelse og sørger for, at ejendomme fraflyttes i vinterhalvåret. Ellers må der udstedes bøder som anbefalet af Ango Winther. I 2008 fik kommunerne pligt til at håndhæve forbuddet mod helårsbeboelse, som det fremgik af artikel i JP 30/12. Dette er naturligvis en situation, som det ikke er rimeligt at bringe et stort antal familier i.Derfor må Århus Byråd træde i karakter og få udarbejdet en velbegrundet, fremadrettet ansøgning til Miljøministeriet, der sikrer en fornuftig løsning for de mange, der efter den 1. april 2009 ikke bor lovligt.Samtidig skal løsningen sikrer attraktive bomuligheder for kommende aktive bidragsydere til Århus Kommunes udvikling.Dette er naturligvis en situation, som det ikke er rimeligt at bringe et stort antal familier i.”

Andre læser

Mest læste

Del artiklen