Så kan de lære det

I JP Århus 14/1 skriver Kurt Lundskov om Post Danmarks "service". KL er ikke alene. Tilsyneladende har Post Danmark sammen med juleposten 2008 indledt en kampagne, hvis essens nærmest kan omfattes som ovenfor beskrevet - og utallige er de forsendelser, som er gået retur til afsenderne. Ikke kun hos mig, men også i bekendtskabskredsen.

Jeg har ført en lille privat statistik:Ud af 42 breve er 5 stk. gået retur til afsenderne med en påklæbet mærkat "adressering utilstrækkelig". Jeg har boet på denne adresse i 33 år, har et navn, som kan slås op i enhver telefonbog, bor i en opgang med otte lejligheder - og har desuden postkasse ved hoveddøren, så trapperne skal end ikke bestiges for at finde frem til adressaten. Men nej - der manglede angivelse af etage, og så returnerer Post Danmark brevet til afsenderen.Hvis altså der er afsender på kuverten. Hvis den har manglet, har det ikke været noget besvær at finde frem til modtageren. Den slags har jeg modtaget tre stk. af i løbet af december 2008.To breve fra udlandet har heller ikke haft etageangivelse, men da det trods alt nok er for besværligt at returnere breve til Mallorca og Irland, lod man disse breve gå uden om "så-kan-de-lære-det-afdelingen" - og brevene fandt vej til rette modtager. Uden forsinkelse. Man undres.Ingen ny porto

Det er ikke nødvendigt at forsyne en ny kuvert med ny porto. Gør som den ene af "mine" afsendere, der blot gentog adressen på den samme kuvert ovenover den påklæbede adresse - og desuden tilføjede »Det kan ikke passe« på mærkaten. Brevet fandt vej til mig uden forsinkelse - men altså i anden omgang.Måske vil Post Danmark blot bevise, at det har været nødvendigt med den store portoforhøjelse sidste år. Når flere og flere går over til elektronisk post, må man jo sørge for at holde skruen i vandet - og rende frem og tilbage mellem afsendere og modtagere af diverse forsendelser.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen