Positive oplevelser med sygehusophold

Personalet på sygehusene i Silkeborg og Århus får ros for venlighed og omsorg.

OFTE LÆSER MAN negativ omtale af vort sygehusvæsen. Af og til har jeg spurgt mig selv, om det nu også er så dårligt. Det kan man jo ikke vide, så længe man gennem over 70 år har været så heldig at undgå sygdom. Det fik pludselig ende her i oktober 2007, hvor min kontrol over mine bevægelser pludselig svigtede.Til læge omgående, henvisning til Silkeborg Sygehus samme aften, to gange scanning og næste dag den nedslående besked, at man havde konstateret en hjernesvulst.Hurtigt til samtaleAllerede dagen efter indkaldt til samtale på neurokirurgisk afdeling på Århus Sygehus med venlig og kyndig orientering om, hvad man kunne gøre.Jeg blev orienteret om de tidsfrister, som er politisk fastsat for behandling, og disse har været overholdt hele vejen igennem.Indkaldt til operation i hjernen en tirsdag morgen. Fornemmelsen af at vågne op med alle sanser i behold efter sådan en tur er ubeskrivelig.Efter operationen indlagt på intensiv afdeling, hvor utroligt venlige sygeplejersker - på trods af det behov for hvile, de vel også må have - stillede sig til rådighed for at hjælpe mig ind og ud af diverse slanger og drops, således at (hyppige) toiletbesøg natten igennem kunne foregå på værdig vis.Om det så var den læge, som havde forestået operationen, fandt denne tid til at kigge op for at sikre, at alt var vel. Allerede efter tre dage hjemsendt uden nævneværdige gener af nogen art. Efterfølgende har alt været under kontrol.30 strålebehandlingerJeg har efter hjemsendelsen gennemgået 30 strålebehandlinger over lige så mange dage på onkologisk afdeling.Også her har jeg alene mødt venlighed og omsorg og aldrig en eneste gang haft fornemmelsen af, at opgaverne, som personalet blev stillet overfor, og som er mange og store, var på vej til at overskride kræfterne.Jeg har også glædet mig over den positive stemning, der alle vegne er blandt personalet indbyrdes. Venlighed og hjælpsomhed over for hinanden overalt.Herfra skal der kun lyde en stor lovprisning til det danske sundhedsvæsen. Det gælder såvel Silkeborg Sygehus som Århus Sygehus.Skulle vi ikke lidt tiere lade det negative ligge og i stedet glæde os over og være taknemmelige for at være indbyggere i et land, hvor en sådan service stilles til rådighed for os.Jeg har også glædet mig over den positive stemning, der alle vegne er blandt personalet indbyrdes. Venlighed og hjælpsomhed mod hinanden overalt.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen