Selvfølgelig skal Aarhus Kommune have en pris på CO₂

Den 1. december skal byrådet i Aarhus stemme om et forslag om en intern CO₂-pris i kommunen. Vi ønsker at se politikerne samles om dette effektive tiltag. Lad os forklare hvorfor.

En intern CO2-pris er en tilføjelse til kommunens måde at regne på. I den kommunale forvaltning laves der et hav af cost-benefit-udregninger. Eksempelvis kan sådan en udregning vise, hvilken øget velfærd indkøb af en ekstra skraldebil fører til. Her måler man på velfærd over for kroner og øre.

En CO2-pris kan tilføjes til denne udregning, således at den CO2, en benzin- eller diesel-skraldebil udleder hvert år, får en pris i kroner og øre. På den måde finder klimaets værdi vej ind i udregningen. Når kommunen skal vælge, om den skal købe en benzin-, diesel- eller eldrevet skraldebil, så vil det med en CO2-pris være billigere at købe den eldrevne skraldebil. Som det ovenstående eksempel viser, vil de klimavenlige valg og indkøb blive billigere. En CO2-pris vil altså medføre, at kommunen både indkøber og forvalter mere klimavenligt.

Aarhus Kommune er Danmarks andenstørste kommune, og borgmester Jacob Bundsgaard er også formand for Kommunernes Landsforening (KL). Hvis Aarhus Kommune går foran og indfører en intern CO2-pris, som det allerede ses i Middelfart, og får andre med, kan det være en enorm løftestang for den grønne omstilling i Danmark. En kommunal CO2-pris i Aarhus kan dermed være med til at muliggøre en CO2-pris på nationalt niveau, som kan gøre det muligt, at vi i Danmark nedsætter vores udledning i overensstemmelse med 1,5-graders-målet og Paris-aftalen.

En CO2-pris i de danske kommuner vil være enormt effektiv. De danske kommuner bruger samlet over 1 mia. kr. dagligt på deres opgaver. Kommunerne har længe øvet sig i at forvalte vores skattekroner, så vi får så meget velfærd for pengene som muligt. At tilføje en CO2-pris er at bruge de eksisterende og finpudsede metoder, som kommunen allerede mestrer, til at afværge klimakrisen. Prisen kan starte på 850 kr. per ton CO2 og frem til 2030 stige til 1.500 kr./ton som anbefalet af klimarådet. Samtidig kan kommunen fastsætte en bagatelgrænse på eksempelvis 50.000 kr., som vil forhindre, at forslaget bliver for bureaukratisk. En CO2-pris vil meget hurtigt føre til en nedsat udledning. Derudover vil det føre til en lavere klimabelastning, som vil give virksomheder og leverandører et stort incitament til at tilbyde klimavenlige varer og ydelser.

Alle byrådets politikere har fået tilsendt materiale om intern CO2-pris fra Den Grønne Studenterbevægelse Aarhus forud for mødet den 1. december. Det baserer sig på eksemplet fra Middelfart, hvor en CO2-pris er indført, samt forklaringer og mere dybdegående forklaring fra Klimabevægelsen Danmark. Vi ønsker at se politikerne bakke op om en intern CO2-pris i Aarhus og stemme for forslaget den 1. december.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen