Et eventyr om en god aftale, der dog ikke har fået en lykkelig slutning

For mere end to år siden blev beboerne på Blomstervej lovet et lyskryds. En positiv byudviklingshistorie, der dog ser ud til at ende som en and.

For længe, længe siden, helt tilbage i september 2019, indviede rådmanden for Teknik og Miljø en ny vej kaldet Bredskriftevej. Denne vej skulle gøre livet så meget bedre for de blandt andre ca. 800 beboere på Blomstervej, når de nu skulle til at have 2.000 nye naboer i forbindelse med byfortætning. Vejen blev bygget af 1927 Estate, og alle var glade, for her var en af de få aftaler i Aarhus, hvor man faktisk have fået en bygherre til at forbedre et område ud over de mange etagemeter, som skulle bygges. Dette burde jo være standarden, men det sker så sjældent, så det var en stor nyhed.

MEN. På den regnfulde dag for indvielsen af den smalle vej uden cykelsti blev det påpeget, at bygherren og Teknik og Miljø jo var kommet til at glemme det lyskryds, som skulle ligge i forbindelse med den nye vej og Blomstervej. Ja, det stod jo ligefrem i lokalplanen, at det skulle være i orden, før man måtte bebo boligerne, som 1927 Estate jo allerede var i gang med at bygge. Rådmanden tog affære og talte med bygherre, og aftalen var, at i januar 2020 ville lyskrydset stå færdig. Derfor kunne man jo på forhånd godt give den venlige bygherre adgang til at leje lejlighederne ud, selv om det oprindeligt var meningen, at ibrugtagningstilladelse kunne gives, når lyskrydset var i orden.

Nu er det medio november 2021, og vi venter stadig spændt på, om historien nogensinde får en ende.

Herefter gik en lang periode med megen korrespondance fra venlige borgere på Blomstervej til kommunen – både fra de beboere på områder, som var etablerede, samt de nye områder, som bl.a. 1927 Estate byggede på, for alle undrede sig over, hvor det flotte lyskryds dog blev af.

Kommunen var hele tiden superflinke til at svare, men det var, som om man hørte det samme igen og igen.

Eksempelvis skrev de så fint til borgerne:

16/9-20:

»Etableringen af krydset, som du omtaler, er nært forestående. Selve projektet er klar og godkendt af politiet, men der udestår blandt andet nogle aftaler omkring arealer, som er nødvendige at få helt på plads. Vi er i tæt dialog med de ansvarlige for udbygningen, som oplyser, at arbejdet startes op i disse uger. «

3/11-20

»Vi ved ikke helt, hvor langt tid der vil gå, før det signalregulerede kryds er færdigt på stedet. Vi ved, at bygherren, som skal etablere det, så småt vil gå i gang om to-tre uger med ledningsomlægninger.«

8/3-21:

»I – og krydset på Blomstervej – er bestemt ikke glemt. Der foreligger en plan for ombygning af krydset til et større, signalreguleret kryds, og projektet er godkendt af både politi og vejmyndighed. Det har dog ikke været muligt for udvikleren, som skal ombygge krydset, at indgå en frivillig aftale med naboerne til krydset om køb af de ekstra arealer, som er nødvendige. Derfor er der igangsat en ekspropriation af arealerne.«

Heldigvis lykkedes det, og den 28. september blev følgende mail sendt afsted fra kommunen.

»Vi er medio september i år blevet orienteret om, at arbejdet med at etablere lyskrydset nu er sat i gang. Arbejdet vil i første omgang blive udført på østsiden. Når arealerhvervelsen er endelig, vil arbejdet på den sydlige side blive udført.«

Desværre var det en and – eller rettere en gravko – der en dag, fire uger efter ovenstående mail, kørte ud og gravede op langs vejen, satte en masse kegler op for at genere trafikanterne endnu mere og skabe endnu farligere situationer for de stakkels cyklister på vejen og derefter bare lod det stå til.

Nu er det medio november 2021, og vi venter stadig spændt på, om historien nogensinde får en ende, eller om det mon bliver permanent med kegler langs vejen.

For efter at vejen herude blev lavet, og som blev kaldt sikker til indvielsen af vejen, har vi haft et tocifret antal bilulykker på en vej, hvor der aldrig var ulykker før.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen