Sindslidende hjælper sindslidende

Et projektforløb over tre år skal vise, om undervisning og støtte kan hjælpe sindslidende til at komme videre efter psykisk sygdom. Tidligere sindslidende skal hjælpe patienterne under processen.

Et netop igangsat projektforløb over tre år under Psykiatrien i Århus Amt skal vise, om undervisning og støtte kan hjælpe sindslidende til at komme videre efter psykisk sygdom. Og som noget helt nyt skal tidligere sindslidende hjælpe patienterne under processen.

"Recovery - en mulighed for at komme videre" er titlen på projektet, der skal vise, om undervisning kan være en medspiller i den enkelte sindslidendes helbredelsesproces.

»Forskning rundt i verden har vist, at mellem halvdelen og to tredjedele af mennesker med en svær og langvarig sindslidelse på en eller anden måde kan komme sig. Netop undervisning af voksne sindslidende kan have betydning for den enkeltes recoveryproces,« fortæller projektleder Jette Boa, der er ansat i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen under Psykiatrien i Århus Amt, og Kirsten Sefland Hansen, der er kursist på Amtsskolen og medlem af projektets følgegruppe.

Formålet er at afprøve, om et egentligt "recovery-kursus" øger deltagernes muligheder for at komme sig.

Ligeledes er der i projektet uddannet seks tidligere og nuværende sindslidende til recoveryguider.

De skal fungere som medundervisere og støttepersoner på recoverykurserne samt i andre fag på Amtsskolen.

Ud over faglige kvalifikationer bringer recoveryguiderne erfaring fra deres egen proces med ind i samarbejdet og kan således fremstå som positive rollemodeller for kursisterne.

Fire kurser

Der afvikles fra september 2003 frem til maj 2005 fire recoverykurser med hver otte deltagere. Kurserne varer i fire måneder med tre timers undervisning én gang om ugen.

»Kursisterne arbejder dels med at skabe håb, få mere kontrol over og tage ansvar for deres liv, dels med at finde en meningsfuld rolle i samfundet,« tilføjer projektleder Jette Boa.

Arbejdet tager udgangspunkt i en personlig arbejdsbog, hvor blandt andet alarmsignaler fortæller, at man er ved at få det værre, og til sidst en personlig handleplan, hvis man skulle komme ud i en krise.

Endvidere indeholder kurset fælles aktiviteter sammen med recoveryguiden og de øvrige kursister. Kursisten kan få hjælp til sit hjemmearbejde af recoveryguiden, ligesom der er mulighed for fortsat samarbejde med den enkeltes guide i op til fem måneder efter kursets afslutning.

Recoveryguiderne har i maj afsluttet et femmåneders kursus, hvor de bl.a. er blevet undervist i recoverytænkning, kommunikation, psykiatri i og uden for hospital, etik, tavshedspligt, netværksarbejde og evaluering. Desuden har de taget et voksenpædagogisk grundkursus fra Folkeuniversitetet i Århus, som giver dem kompetence til at undervise voksne.

jens.jorgensen@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen