Er det Aarhus' betalingsring?

Tænk på, om ikke det er bedre at se på tegningerne en gang mere.

Det er interessant at følge byrådets forsøg på at kommunikere og argumentere for den planlagte indsnævring af Kystvejen i Aarhus - én af de centrale trafikårer i byen fra nord til syd. Senest ved teknikrådmand Bünyamin Simsek (V) som beskrevet i JP Aarhus 10/5.Som borger i byen står jeg stadig tilbage med en række spørgsmål og forhold, som gerne må nå debatten.
Hvis Kystvejen bliver snæver, som f.eks. Silkeborgvej er blevet det i Åbyhøj og Frederiks Allé i centrum, så er vi nede på en enkelt hovedfærdselsåre i landets næststørste by i form af Ringgaden.Hvad sker der for byen, når bare ét større uheld eller vejarbejde lukker den indre Ringgade ned - så har man stort set lukket trafikken ned både nord og sydgående. Man har måske på papiret kapacitet nok - men slet ikke nogle alternativer når (og ikke hvis) uheldet er ude. Hvor er planerne for en mere robust Ringgade med højere kapacitet? En grøn bølge gør det så langt fra. Ringgadebroen er en tydelig flaskehals for biltrafikken. I forvejen har en lang række ensretninger og afspærringer af veje i Aarhus C lukket de kapillæer, der normalt kan træde til hver gang trafikken får en prop.
Argumentet om plads til letbane og cykelstier, der presser vejbanen, er måske umiddelbart. Men hvad har man dygtige ingeniører til: at løse et eksisterende problem. Der er jo umiddelbart plads til at udvide landskabet udad i bugten -så hvorfor ikke sikre sig 6 m mere til to vejbaner ekstra?Brede adgangsvejeJa, Aarhus C havde måske godt af en åbning af Åboulevarden - men det er svært at se, at man kan blive ved med at lave Aarhus C til én stor gågadezone. Andre storbyer har brede adgangsveje til og fra de centrale butiksområder. Og med Aarhus' geografi langs ved bugten, så må Kystvejen regnes med som afgørende adgangsvej.Tag en tur langs Kystvejen en fredag kl. 15.00 og oplev trafikpresset. Alle de mennesker, som skal arbejde i de kommende erhvervsområder på havnen kommer til at sidde fast her - for ikke at tale om alle de borgere, som bosætter sig på havnens arealer fremover. Alle disse tusinder kan ikke vælge Ringgaden. Og så bliver det en virkelig en miljømæssig afvejning: Skal byen forbindes smukkest muligt med havnen på bekostning af tusindvis af motortimer i tomgang og os fra biler fanget omkring den indre by?
Det er en selvmodsigelse i sig selv at bygge tusindvis af boliger, store institutioner og titusinder af kvadratmeter erhverv - og samtidig indskrænke vejnettet. Set i det lys, så virker projektet som et aarhusiansk forsøg på en betalingsring. I København var der heldigvis realistiske politikere på højeste niveau, der i sidste øjeblik indså det umulige i projektet - og havde mod til at ændre deres politik.Tænk på, om ikke det er bedre at se på tegningerne en gang mere - hold fast i de fire nuværende spor - og så kan man måske længere ude i fremtiden snævre det ind, når virkeligheden måske er til det.Det er svært at se, at man kan blive ved med at lave Aarhus C til én stor gågadezone.Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen