Støtte til Århus V's natteravne

Indenrigs- og socialministeriet har bevilliget 431.000 kr. til natteravnene i Århus Vest over en to-årig periode.

Artiklens øverste billede

Natteravnene arbejder med utilpassede unge og er med til at sikre, at de unge kan færdes trygt i nattelivet. Tidligere erfaringer har vist, at trygheden er steget i de nattetimer, hvor natteravnene har arbejdet. Det har desuden ført til et fald i omfanget af hærværk.

I dagtimerne arbejder natteravnene sammen med lokale, etniske klubber og foreninger samt politiet for at få nydanskere ind i frivillige fritidstilbud.

Indenrigs- og Socialministeriet bevilliger derfor 247.000 kr. i 2009 og 184.000 i 2010 i støtte til Århus V's natteravne. De skal bruges på at rekruttere nye natteravne.

”Landets frivillige yder en imponerende indsats for at hjælpe mennesker, der har det svært. Velfærd handler om at indgå i positive sociale netværk, at være en del af samfundet og betyde noget for andre mennesker. De frivillige, sociale organisationer er i høj grad med til at skabe og sikre de netværk og sociale relationer, som alle mennesker har brug for,” fortæller Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann.

I alt 98 projekter har modtaget tilskud af en pulje på 12 mio. kr. fra indenrigs- og socialministeriet.

null

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen