Etniske forskelle giver arbejdsproblemer

Kulturelle og religiøse forskelle giver samarbejdsproblemer på arbejdspladsen, mener to ud af tre ansatte i Århus Kommune, der ansætter stadig flere indvandrere.

To ud af tre kommunalt ansatte mener etniske og kulturelle forskelle er et problem i samarbejdet med kolleger med indvandrerbaggrund, der udgør en fortsat større andel af kommunens personale.

Det viser en hidtil upåagtet undersøgelse, som Århus Kommunes Ligestillingsudvalg offentliggjorde i november 2000, men som nu danner baggrund for en række spørgsmål og forslag fra det konservative byrådsmedlem Frederik Gammelgaard.

Spørgsmålene kommer samtidig med, at kommunen fredag offentliggjorde de nyeste tal for, hvor mange personer med indvandrerbaggrund, der er ansat i kommunen.

1. oktober i år har 6,1 pprocent af kommunens ansatte indvandrerbaggrund - en stigning fra fem pct. samme tid sidste år, og nærmere de 7,6 procent, som er indvandreres andel af befolkningen i øvrigt.

I undersøgelsen fra Ligestillingsudvalget er 543 tilfældigt udvalgte ledere og medarbejdere i det officielle samarbejdssystem, MED-udvalgene, blandt andet blevet spurgt, om de mener kulturelle og religiøse forskelle kan give problemer i forhold til samarbejdet med kolleger.

62 procent mener, at det i høj eller nogen grad kan give problemer. Mest bekymrede er de ansatte i Magistratens 2. afd., hvor hele 86 procent af de adspurgte mener, forskellene kan give problemer i samarbejdet både internt og i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Formanden for Ligestillingsudvalget, Tove Tolstrup (S), understreger, at en række initiativer er sat i gang, og hun venter, at en ny undersøgelse, som sættes i gang inden årets udløb, vil vise en forbedring i forholdene.

»Men det er voldsomt, at 60 procent anser det for et problem, og endnu mere overraskende er det for mig, at opfattelsen er mest udbredt blandt de 30-40-årige. Vi har arbejdet med at ændre holdningerne, men det tyder på, at arbejdet skal være endnu mere målrettet,« siger Tove Tolstrup.

K-krav om dialog

Tallene får Frederik Gammelgaard til at kræve en kommunalt dialogkampagne lig en tilsvarende blandt private virksomheder.

»Tallene er alarmerende, og der er en stor opgave med at bearbejde holdningerne. Den opgave skal vi være parat til at tage på os,« siger Frederik Gammelgaard, hvis forslag blandt andet betyder, at der skal oprettes et ambassadørkorps, der tager ud til de kommunale institutioner for at påvirke holdningerne blandt de kommunalt ansatte.

michael.schroeder@jp.dk

henrik.olesen@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen