Politikere vil fokusere på iværksættere

Århus Kommune skal i langt højere grad tage hensyn til kulturområdet, når man vil søge at tiltrække iværksættere til byen. Samtidig skal kommunen udnytte de attraktive arealer i og ved havnen til et blomstrende iværksættermiljø og arbejde for, at Aarhus Universitet bliver en mere integreret del af byen.

Det var blandt de hovedoverskrifter, som de unge spidskandidater til byråds- og folketingsvalget fra de radikale og Venstre i går kunne blive enige om, da de satte en mindre del af byens iværksættere- og IT-miljø i stævne ved et vælgermøder på Café Gyngen i Mejlgade.

»Jeg ser gerne, at kommunen - og for den sags skyld også amtet - stiller arealer til rådighed for iværksættere af alle slags. Samtidig bør vi også kunne tilbyde, at iværksættere kun behøver at henvende sig ét sted i byen, når man skal have råd og vejledning,« lyd det blandt andet i forslagene til iværksætterbyen Århus fra Venstres borgmesterkandidat Louise Gade.

Iværksætterby

De radikales kandidat til byrådet Uffe Elbæk peger på, at Århus skal satse på at være en international iværksætterby, og at man især her skal søge en kobling mellem kulturlivet og erhvervslivet i regionen.

»Nutidens iværksættere konkurrerer på europæisk plan, derfor bliver det også en hård kamp for Århus for at tiltrække og fastholde de mange kloge iværksætterhoveder. Hidtil har byen blot set til, at de flyvefærdige talenter forlader byen - den udvikling skal stoppes i et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, kultur- og erhvervslivet,« mener Uffe Elbæk.

Den radikale folketingskandidat Morten Østergaard mente ligeledes, at Århus skal kigge sydpå i EU-landene fremfor mod København, når man skal finde nye måder at tiltrække iværksættere.

»Samtidig skal Århus satse på, at byen er den by herhjemme, der har forholdsvis flest unge indbyggere under 25 år. Det betyder også, at netop kulturområdet sammen med IT-området er et enormt potentiale,« mener Morten Østergaard.

Venstres unge folketingskandidat Henrik Vestergaard sagde, at de østjyske politikere i Folketinget skal gøre mere for at hjælpe regionen.

Ny lufthavn ved Århus

»Det har reelt været småt med hjælp til Århus og Østjylland i de seneste mange år. Midlerne er i stedet gået til hovedstadsområdet, men det haster nu med at få udbygget infrastrukturen i Århusområdet med blandt andet en elektrificering af jernbanestrækningen fra Fredericia til Århus og etableringen af en ny international lufthavn tæt ved Århus,« påpegede Henrik Vestergaard blandt andet.

Flere tilhørere blandede sig i diskussionerne, blandt andet direktør Jytte Wainø fra Dansk Center for Brugskunst i Århus.

»De små centre og foreninger mangler samarbejdsmuligheder med andre institutioner i byen. Samtidig er det nødvendigt med at få oprettet et sted, hvor iværksættere kan få en overordnet rådgivning. Endelig mangler byen et "Fondscenter", hvor man kan søge hjælp hos eksperter i fonde, og hvordan man søger støtte fra disse. Alt for ofte bliver iværksætterne glemt, når de har modtaget den første hjælp og portion penge. Det er ikke nok; der skal følges op hele tiden,« sagde Jytte Wainø.

CD's folketingskandidat Karin Valeur Leffers, der ved et godt valg til CD står til at blive partiets folketingsmedlem i Århus Amt, advarede dog mod, at man fokuserer for meget på de unge, IT-området og kulturen.

Kvinder lades i stikken

»Kommunen skal tænke meget bredere. Her i amtet er der for eksempel masser af kvinder, der gerne vil starte egen virksomhed, men de bliver alt for ofte ladt i stikken af både det offentlige og private rådgivninger. Derfor er der brug for fælles huse og områder, hvor kvinderne sammen kan skabe iværksættermiljøer. Her vil man også kunne integrere indvandrere, der ønsker at være selvstændige, men som savner opbakning i hverdagen,« sagde Karin Valeur Leffers blandt andet.

jens.jorgensen@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen