Grenåbanen kan ødelægge Århus by

Mulighederne for at nyde naturen - skov og strand - tæt på midtbyen er et af Århus' største aktiver. Det vil forsvinde, og havnepalnerne vil kuldsejle, hvis hastigheden på Grenåbanen sættes op i byområdet.

DER ER muligvis nogle, der mener, at spørgsmålet om Grenåbanens hastighed fra banegården og ud på den anden side af Grenåvej bare er et problem, der angår nogle få beboere i Risskov.

Det er det ikke - det angår i allerhøjeste grad alle beboere i Århus, og det vil være intet mindre end en katastrofe for byen, hvis Banestyrelsens vanvittige plan for denne strækning bliver gennemført.

Jeg skal prøve at forklare hvorfor:

I 1960'erne blev der i mange danske byer gennemført gadegennembrud og totalsaneringer af hele bydele, som vi i dag fortryder bittert.

Odenses fatale valg

Tænk bare på Thomas Thriges Gade i Odense, hvor den tætte og hurtige trafik stort set har ødelagt den indre by. Eller på planerne, der var lige ved at blive realiserede, om at nedrive hele området mellem Domkirken og Nørreport i Århus.

Hvis det var sket, ville det, som vi i dag kalder Latinerkvarteret, ikke eksistere.

I mellemtiden er vi blevet meget klogere, og i de fleste byer omgås man nu meget varsomt med de gamle huse og miljøer. I Århus har vi endda genåbnet åen og skabt et nyt, meget attraktivt område på bekostning af den gennemgående trafik.

Det ville i 1960'erne være blevet betragtet som det rene galimatias.

Men det, Banestyrelsen nu vil gennemføre - væsentligt højere hastighed for togene langs havnen og gennem Risskov - vil være lige så ødelæggende som de planer, der ikke blev til noget.

En unik kvalitet

En af de meget store kvaliteter ved Århus som by er den usædvanligt tætte forbindelse mellem byen og den omgivende natur.

Der er ikke ret langt fra Storetorv til stranden, uanset om man tager syd- eller nordpå. Og specielt gang- og cykelstien nedenfor Risskov er en enestående detalje, som mange tusinde århusianere har glæde af.

Hver dag tager havet og himlen sig forskellige ud, og det er en kilde til stor glæde og skaber psykisk velvære hos mange.

Hvis toget skal køre hurtigere, og hvis der skal sættes et højt hegn op, vil denne mulighed blive stærkt forringet, og Århus vil miste en af sine væsentlige kvaliteter.

Dertil kommer, at højere hastighed gennem byen og langs havnen vil vanskeliggøre eller direkte ødelægge de planer, man i Kommunen arbejder med for at skabe tættere forbindelse mellem havn og by og for at bygge helt nye bykvarterer på havnen.

Disse planer kan give byen et kolossalt løft, men de forudsætter, at jernbanen enten forsvinder eller i det mindste omlægges til det, man kalder en letbane. Faktisk siger kommuneplanen, at en sådan omlægning skal finde sted, og for mig at se er det indlysende, at toget ikke skal køre hurtigere i byen og langs skoven, men langsommere.

Tager man summen af disse ulemper - ødelæggelsen af passagen langs vandet og vanskeliggørelsen af de meget vigtige planer for byen og havnen - vil Banestyrelsens planer ikke blot være til skade for en masse mennesker i Aarhus. De vil også direkte kunne skade byens udvikling på længere sigt.

Benhård konkurrence

Århus ligger i disse år i benhård konkurrence med andre byer om at tiltrække eller blot fastholde virksomheder og kvalificeret arbejdskraft, og det er ikke nogle få minutters gevinst på Grenåbanen, der betyder noget i den sammenhæng.

I den forbindelse betyder de oplevelsesmæssige kvaliteter - nærheden til skoven og vandet - langt mere. Hvis de tætte forbindelser mellem byen og naturen og mellem by og havn forringes, mister Aarhus nogle af de særlige kvaliteter, der kan være afgørende for udviklingen. Og selvom det kun drejer sig om en lille del af byen, kan det på længere sigt være meget uheldigt for dens udvikling, hvis man således bid efter bid forringer miljøet.

Det forekommer mig derfor, at denne sag er af største vigtighed ikke blot for os i Risskov, men for alle byens borgere. Der er brug for, at byens politikere siger nej til den del af Banestyrelsens planer, der handler om banen fra Banegården til Grenåvej.

Den tidsbesparelse, man regner med at opnå på den pågældende strækning, er sølle 75 sekunder. Prisen for disse sekunder kan blive endog meget høj.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen