Tosprogede forældre opfordres til at tale mere dansk hjemme

På Købmandsskolen har de fleste indvandrere behov for ekstra undervisning i dansk, og skolen opfordrer til, at der bliver talt mere dansk i hjemmene. På Teknisk Skole springer indvandreres faglige besværligheder ikke i øjnene.

Både Teknisk Skole og Købmandsskolen har mange elever med anden etnisk baggrund end dansk. På Købmandsskolen anslår inspektør Jens Peter Christensen, at cirka 25 procent af det samlede elevtal udgøres af indvandrere.

Langt de fleste af eleverne har gennemført et normalt folkeskoleforløb, og alligevel har de væsentligt større faglige problemer end danske elever.

»Gennemgående er der en klar tendens til, at indvandrere har en ringere forståelse for sproget. De har svært ved det højere faglige niveau, de møder på en ungdomsuddannelse,« konstaterer Jens Peter Christensen. Han understreger, at der bestemt også går fagligt stærke udlændinge på Købmandsskolen, men at langt de fleste har behov for ekstra undervisning i dansk.

»De bærer i høj grad præg af, at man ikke taler dansk i hjemmene, hører dansk radio eller ser dansk tv. Der er ingen tvivl om, at de manglende fagkundskaber er en stor del af grunden til, at frafaldet hos tosprogede er så højt,« siger inspektøren og mener grundlæggende, at der skal stilles skrappere krav til forældrene.

Besværlig gruppe

»Vi har gjort meget for at få et godt samarbejde med forældrene til de tosprogede elever, men de er bestemt ikke en nem gruppe at arbejde med. Mange af dem møder aldrig op til samtaler, og så er det jo umuligt at få en dialog i gang.«

Han erkender samtidig, at der også er områder, hvor Købmandsskolen kan blive bedre til at tackle de problemer, det medfører, når en fjerdedel af skolens elever har faglige problemer.

»Det er en kunst at undervise i dansk til elever, der ikke kan det i forvejen. Det kræver en bred kulturel forståelse, og det er nødvendigt med efteruddannelse. Vi burde måske ansætte flere lærer, der har evner til at undervise i dansk som andetsprog samt skabe en målrettet indsats for, at der bliver talt dansk i hjemmene.«

På Teknisk Skole, hvor cirka 15 procent af eleverne er tosprogede, erkender inspektør Annette Lauridsen at man ikke har haft fokus på problemet.

Springer ikke i øjnene

Hun forklarer, at man i højere grad end på Købmandsskolen, føler, at indvandrere klarer sig udmærket.

»Selvfølgelig har en del af dem behov for ekstra faglig vejledning, men det er der også mange af vores danske elever, der har. Niveaumæssigt er det jo heller ikke gymnasietekster, de bliver udsat for. Her skal man enten være smed, tømrer eller murer, så indvandreres faglige besværligheder springer ikke i øjnene hos os,« konstaterer Annette Lauridsen.

Selv om Teknisk skole ikke betragter de tosprogede elevers faglige vanskeligheder som skæmmende i forhold til danske, så har de lige som Købmandsskolen i løbet af det seneste år deltaget i et projekt, der fungerer som efteruddannelse af lærere. Intercomp hedder projektet, som skal give lærerne en bedre interkulturel forståelse og dermed ruste dem til at undervise indvandrere i fag som dansk.

sara.pape@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen