Frivilighuse et stærkt aktiv

Det vil være halsløs gerning at lukke et af kommunens frivillighuse, mener formanden for Ældre Sagen i Århus.

DER HAR I den senere tid været flere indlæg i dagspressen i protest mod en eventuel nedlæggelse af et af frivillighusene i Århus Kommune.

Hvad er så et frivillighus?

Det er hjemsted for mange mindre frivillige foreninger, hvoraf nogle har egne lokaler, mens andre låner et lokale på bestemte tidspunkter.

Samtidig er et frivillighus også det sted, hvor samarbejdet imellem de frivillige foreninger kan koordineres og igangsættes, og hvor nye initiativer kan hjælpes på vej.

Man tager sig til hovedet af forundring og beundring, når man træder ind i et sådant hus. Her leves livet i ordets bedste forstand i aktivitet og socialt samvær.

Den, der en gang er trådt ind over tærsklen, kommer igen og igen. Det er sundhed i praksis; hvad der ikke spares af kroner til dårligdom, forårsaget af ensomhed og isolation.

Man får virkelig meget for de penge, der går til frivillighusene i form af aktive og medlevende ældre.

Gå f.eks. ind og besøg værkstedet i Østergade 40 og se, hvor det summer af liv og aktivitet.

Århus Kommune har flere frivillighuse med en ansat koordinator.

Supplerer hinanden

Disse huse er meget forskellige og supplerer hinanden godt. Herudover stiller Århus Kommune lokaler til rådighed for eksempelvis Pensionistsamrådet i Klostergade og for Ældre Sagen, som jeg repræsenterer, og som har til huse på Åboulevarden, i Risskov og i Viby.

Vi opfatter os også som en slags frivillighuse, og sådan bliver vi også værdsat af kommunen.

Vi ved, at der skal ske besparelser. Når der skal spares på mange områder, skal Magistratens 3. afdeling selvfølgelig også spare på ældreområdet; det kan ikke være anderledes.

Og er vi med til at vise solidaritet på tværs af generationerne, vil vores børn og børnebørn naturligt også vise en tilsvarende solidaritet.

Det vigtige spørgsmål er, hvordan besparelserne skal udmøntes på de enkelte områder.

Negative vibrationer

Jeg skal ikke gøre mig klog på de andre områder, men jeg ved, at bare tanken om at lukke et frivillighus ned allerede har givet negative vibrationer.

Det er helt i modstrid med den positive udvikling, jeg har oplevet i de ca. to et halvt år, jeg har været med i det frivillige arbejde på ældreområdet, og som giver sig udtryk i et godt samspil med Århus Kommune og de frivillige foreninger indbyrdes.

At foreslå, at et af kommunens frivillighuse eventuelt skal nedlægges ligner et nemt regnestykke, foretaget ved skrivebordet og noget, som jeg rent ud sagt vil betegne som halsløs gerning.

Besøgstjeneste

Det vil være så forkert et signal at sende til alle de mennesker, der med udgangspunkt i frivillighusene nu og fremover har og vil få et berigende liv sammen med andre i den tredje alder.

Lad i stedet nogle af de mennesker, som har praktisk indsigt i den frivillige verden i Århus være rådgivende om, hvor besparelserne på det frivillige område skal findes.

Jeg har som formand for Ældre Sagen i flere sammenhænge haft samarbejde med to af frivillighusene.

Jeg vil her gerne nævne to af disse sammenhænge.

Det ene eksempel er samarbejdet om en hjemmeside om, hvordan man finder frem til, hvor man kan henvende sig, hvis man gerne vil være besøgsven eller have en besøgsven.

Lederen af et af frivillighusene var fødselshjælper og satte alle de foreninger i forbindelse med hinanden, som tilbyder besøgstjeneste ikke kun til ældre, men også til unge, der har brug for hjælp.

Jeg kom i den sammenhæng i kontakt med kirkerne - en kontakt, jeg sætter pris på og som kan blive til gavn fremover, når nye skibe skal sættes i søen.

Det andet eksempel, jeg gerne vil fremhæve, er samarbejdet om Den Mulitietniske Kulturforening, som Ældre Sagen i samarbejde med Sprogskolen har startet i Frivillighuset i Skt. Paulsgade, og hvor ældre med anden etnisk oprindelse møder danskere og hinanden.

Det er vanskeligt for en enkelt forening at løfte så stor en opgave, og jeg tilskriver det den støtte og den ramme, vi har fået gennem frivillighuset, at foreningen stadig er i live, og at de frivillige med optimisme kæmper for at få det hele til at lykkes.

De er absolut nødvendige - de frivillighuse.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen