Skolen for fremtiden

Onsdag skal Århus Byråd drøfte de næste fire års skolepolitik. Jørgen Skov kommer her med et oplæg til debatten.

ÅRHUS BYRÅD SKAL drøfte et oplæg til en ny fire-års skolepolitik. I en kommune med 54 skoler, som tager udgangspunkt i en stor mangfoldighed. Med store forskelle, både socialt, bygningsmæssigt og i forudsætninger.

Der er ingen tvivl om, at der bag det funklende forslag om "Alle tiders Folkeskole" ligger nogle gode intentioner for skolens udvikling. Spørgsmålet er bare, om gode intentioner og visioner kan bære udviklingen af folkeskolen i den rigtige retning.

Flotte og tomme ord

Specielt i en tid, da der er en øget tendens til, at store og flotte ord skal bære reelle nedskæringer samtidig med, at man opgraderer intensiteten i handlinger, som man forventer bliver udført.

Det er næsten, som om skolen bliver fodret med sin egen hale, og at man siger, at nu er skolen mæt. Hvis denne smukke indstilling ikke skal forblive varm luft

og gode intentioner, må man sætte handling bag, og fra byrådets ide bevilge ressourcer til at få ført en god skolepolitik ud i livet. SF kan tilslutte sig en overordnet vision. Visioner er billige og koster ingen penge, så det skal vi ikke trække fra kontoen, og udmøntningen skal finde sted decentralt, så der fralægger man sig ansvaret for, om visionerne rent faktisk kan udmøntes inden for den eksisterende økonomiske ramme, eller bliver det et minus på 11 mio. kr., som budgetforligspartierne har opgraderet skolepolitikken i Århus med?

Under alle omstændigheder stiller vi os undrende overfor, om man fra byrådets side rent moralsk kan tillade sig at intensivere opgaveløsningen i disse tider, hvor der er smalhals i kommunekassen. Det er, som om man både vil blæse og have mel i munden samtidig, velvidende at dette rent faktisk er en umulig opgave.

Forslaget har været til høring på skolerne, og de fleste af høringssvarerne støtter en fireårig politik. Vi kan vist alle skrive under på, at det er en god løsning. Men der siges også i høringssvarerne, at denne indstilling lægger op til en yderligere ressourcetildeling, hvilket vi kun kan være enig i.

Samtidig nævnes, at rummelighed, kompetenceudvikling, hensigtsmæssig lokaleindretning og ikke mindst dokumentation er ressourcekrævende. Ligesom man giver udtryk for bekymring omkring benchmarking og kravet til den øgede dokumentation, som er opgaver, der tager meget tid fra en i forvejen omfattende virksomhed.

Specielt begrebet rummelighed er efterhånden blevet en "skraldespand", hvor man kan kaste alt fra urolige børn til decideret behandlingskrævende børn i, og dette uden at man i indstillingen overhovedet nævner, at PPR på grund af en væsentlig øget tilgang har set sig nødsaget til, at prioritere opgavemængden i forhold til de alt for knappe ressourcer.

Rummelighed

Skolen skal udgøre et rummeligt miljø? Hvor går grænsen for rummelighed? Er det, når lille Peter i arrigskab over sin egen utilstrækkelighed kaster en stol igennem klasselokalet? Eller er det, når lille Mette ikke har sagt noget i undervisningen i det seneste års tid?

Er det rummelighed, når resten af klassen sidder time efter time og venter på, at en gruppe børn lige skal have de sidste aftaler på plads inden undervisningen kan begynde?

Eller er det, når det handicappede barn har svært ved at tackle det sociale samvær på grund af støj? Vi ved det jo ikke og kan kun være enige i, at skolen skal være rummelig. Men hvor langt strækker rummeligheden sig? Hvornår må lærerne sige fra og fremføre, at det her kræver ekstra ressourcer til støttefunktioner?

Børnenes tilbud i SFO skal være fritidstilbud af høj kvalitet. Jeg ved ikke, hvad det øvrige byråd mener om kvalitet, når man lige i budgetforliget har skåret yderligere i personalenormeringen på SFO området.

Giver det en bedre kvalitet, at erstatte uddannet personale med uuddannet? Hvad mener man så med høj kvalitet?

Tid til børnene

For os i SF er god kvalitet, at der er tid til, at der bliver draget omsorg for det enkelte barn, således at barnet oplever sig selv som et værdifuldt menneske i samvær med andre.

SF støtter, at skolen udbygger sit samarbejde med eksterne partnere; men vi vil tillade os at betone samarbejde og give plads til mangfoldighed og kreativitet også på den enkelte skole.

Den 11/10 skrev JP Århus en leder under overskriften "Ynk, Ynk, Ynk", som omhandlede en demonstration mod forligspartiernes sparemål. Vi vil ikke betragte det som ynk fra de ansattes side, når de kræver midler eller redskaber til at kunne udføre et fagligt forsvarligt stykke arbejde.

Det er vel nærmest deres pligt, at gøre os politikere opmærksomme på, at smukke, tomme ord ikke alene er nok til at udføre gode gerninger?

I SF støtter vi denne indstilling og håber på, at indstillingen kan udmøntes til glæde for børnene/ de unge, deres forældrene og de ansatte, som bestemt ikke klynker, men tager deres arbejde dybt seriøst.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen