Sæt ansatte og institutioner fri

DEN 31/10 bragte JP Århus et debatindlæg fra min byrådskollega, Kjeld Hvalsø Nedergaard (KHN) fra Enhedslisten. Hovedbudskabet er, at Det Radikale Venstre, er blevet et børnefjendsk parti. Ikke mindst efter dette års budgetforlig.

Jeg havde, og har, stor respekt for det arbejde, som Enhedslisten udfører i byrådet. Men denne melding fra KHN kan jeg kun parkere i afdelingen for letkøbte - for ikke at sige, populistiske - udsagn. For Det Radikale Venstre har på ingen måder ambitioner eller ønsker om at forringe vilkårene for børnene eller deres forældre. Når det alligevel har været nødvendigt at gennemføre nedskæringer ved dette års budgetforlig (også) inden for børneområdet, er det ene og alene udtryk for økonomisk ansvarlighed.

Men økonomisk ansvarlighed er ikke Enhedslistens afdeling. For som udgangspunkt, mener partiet, at vi i Århus bare kan sætte skatteprocenten op. Eller sprænge den økonomiske vækstramme. Vel vidende, at byrådet dermed vil overtræder gældende love.

Jeg synes egentlig, det er en skam for byen, at Enhedslisten har valgt et så rendyrket symbolpolitisk spor i denne sag. For hvor ville det være befriende, hvis Enhedslisten ville gå med til, at en grundpræmis for diskussionen er, at byens økonomi skal hænge sammen. Og så dernæst være med til at diskutere, hvordan vi i Århus kan gøre tingene anderledes.

Fremtidens institutioner

For når byrådet (og byen) er kommet sig, oven på budgetslagsmålet, står vi stadig med en uløst opgave. Nemlig, hvordan vi skaber de institutioner, som børnene (og fremtiden) har fortjent. Hvad ville der f. eks. ske, hvis vi i Århus besluttede, at hver eneste af vore skoler, vuggestuer og børnehaver blev selvejende institutioner, med hver deres egen uafhængige bestyrelse?

Med frihed til at fastlægge den pædagogiske linje og faglige profil, som netop passer til det lokalområde og den børne- og forældregruppe, den pågældende institution har? Fri til at skabe den organisationskultur, medarbejdersammensætning og ressourceprioritering den pågældende skole, vuggestue eller børnehave fandt både rigtig og forsvarlig.

Vel at mærke rigtig og forsvarlig over for den opgave de havde sagt ja til at løfte. Og inden for den økonomi-ramme, der var til rådighed. Vores byrådsgruppe vil hellere end gerne diskutere med Enhedslisten, hvordan vi kan tage dette første politiske skridt i retningen af en reel selvforvaltningskultur ude på de kommunale institutioner.

En selvforvaltningskultur der én gang for alle, fik gjort op med de nuværende kommunale og interesseorganisatoriske snærende bånd. Men vil Enhedslisten en sådan diskussion? Jeg tvivler.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen