Ny lufthavn - hvilket spild

DET VAR efter min mening godt, da et snævert flertal i Århus Byråd afviste at lade Thomasminde VVM-undersøge med henblik på meget gammeldags at placere en ny lufthavn oven i et tæt befolket område.

Det er imidlertid mindre godt, når man straks fremturer med at udpege en ny kommune (Hammel) tæt på Århus som mulig placeringssted, når man altså lige har fået en regering, der vil give en placeringstilladelse til en lufthavn, hvis væsentligste eksistensgrundlag skal fremkomme ved at udkonkurrere Billund, Århus, Aalborg og Karup lufthavne. Alle lufthavne, der betjener befolkningsgrupper godt.

Hvilket samfundsøkonomisk ressourcespild - blot fordi nogle midt- og østjyder ønsker deres egen internationale lufthavn og helst vil undlade at bruge de eksisterende!

De ønsker også et "erhvervsvenligt" byråd i Århus og et ditto Østjysk Regionsråd (amtsråd)!

Ret og pligt

Både det nuværende Århus Byråd og det nuværende Århus Amtsråd optræder efter min mening meget "erhvervsvenligt" i mange sammenhænge, men vi har både ret og pligt til reelt samarbejde med andre kommuner og amter uden at optræde som værende os selv nok.

Århus Amt gør det bl.a. i Jysk-fynsk erhvervssamarbejde, hvor det ikke handler om at stjæle fra hinanden, men støtte/supplere hinanden! Så Trekantsområdet f.eks. må også gerne være vækstområde, ligesom Århusområdet!

Som repræsentant for Det radikale Venstre i Århus Amtsråd og som Amtsrådets repræsentant i Århus Lufthavns Bestyrelse arbejder jeg for bedrede adgangsforhold til lufthavnen:

  • først med overhalingsbanerne på motortrafikvejen (og nej-trafiktallene berettiger IKKE anlæg af motorvej !).
  • Så med lufthavnens projekt med selv at lave bedre/kortere vestlig adgangsvej som er vedtaget.
  • Så med opfordring til Djurslandskommunerne og ejerkommunerne om at opgradere vejstykket fra lyskryds til lufthavnens egen ny adgangsvej (det første stykke af "gedestien").
  • Så ved fortsat at opretholde både betalings- og gratis parkeringspladser(sidstnævntes antal udvides, når den ny adgangsvej færdiggøres).
  • Så med at bedre en eventuel pendlerklubs parkeringsmuligheder til rabatpris.
  • Så ved at arbejde for en banebetjening af lufthavnen, når Grenåbanen opgraderes, hvilket jeg ser som et nødvendigt supplement til lufthavnsbus og regional-busbetjening af lufthavnen,
altsammen noget, der gerne skulle gøre Århus Lufthavn til en endnu bedre lufthavn !

Og parat til at have godt med indhold i nutidens og fremtidens store "nicheproduktioner" for luftfart, nemlig lavpris- og chartertrafik !

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen