Forældre høres ikke

DER VAR EN gang, da demokrati og medindflydelse var vigtige borgerlige værdier.

Dengang, da borgernes meninger var vigtige, og da tunge systemer og beslutningsprocesser burde vige for en folkelig protest. Dette er byrådet i Århus dog godt i gang med at modbevise. For når det gælder børneområdet, ønsker man ikke at høre på forældrene. Der afvises alle protester, og i stedet for at glæde sig over vælgernes store engagement bliver man bare lidt småsur!

Trods massive forældreprotester vender byrådet det døve øre til og insisterer på at gennemføre de komplet uansvarlige nedskæringer på børneområdet i Århus Kommune. I stedet for at lytte efter vælgernes meninger, bliver byrådsmedlemmerne vrede og skælder ud over, at vi forældre tillader os at protestere. Forældrenes udmærkede alternative løsningsforslag afvises også blankt.

Uforståeligt

Mange af os forældre forstår simpelthen ikke, hvorfor kostordningen for børnehavebørnene skal fjernes samtidig med, at fedme og diabetes2 er et stadigt voksende problem. Der lyder sukkeralarm fra Ernæringsrådet, alligevel ønsker man ikke at sikre børnene ordentlig ernæring i Århus Kommune.

Pædagogtimerne i institutionerne skæres også ned samtidig med, at man fra regeringens side udtrykker ønske om, at læring og udvikling bliver en integreret del af børnenes hverdag i institutionerne. Ligesom der efter tragiske dødsulykker har lydt et enstemmigt krav fra både forældre og politikere om større sikkerhed i børneinstitutionerne. Disse ønsker og krav kan desværre ikke opfyldes i Århus Kommune, der er ikke personale nok.

Demokratiet er væk

Hvor er ansvarligheden og den demokratiske proces blevet af? Hvordan kan det være, at tusindvis af forældre kan demonstrere og protestere, til de bliver blå i hovederne, uden at byrådet hører efter?

Det bliver meget svært at finde et sted at sætte sit kryds ved næste valg!

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen