S bremser igen udviklingen

DET ER, med Århus Byråds nej til at gå videre med planerne om en ny lufthavn, lykkedes det i ordets egentlige betydning mest konservative parti, Socialdemokratiet, endnu en gang at spænde ben for udviklingen af Østjylland.

Det har Østjylland oplevet før, senest ved debatterne om havneudvidelsen, Marselistunnel, motorvej mellem Silkeborg og Århus og transportcenter ved Hasselager.

Som vi har set det så ofte før, både lokalt og på landsplan, så det længe ud til, at fagbevægelsen, her ved LO-formand Hans Halvorsen (HH), indtog en mere realistisk og pragmatisk holdning til spørgsmålet om en ny lufthavn end Socialdemokratiet. Det er én af fagbevægelsens fornemste opgaver at være med til at sikre sine medlemmer gode, stabile arbejdspladser, og fagbevægelsen forstår derfor ofte at opfange de signaler, den får fra sine medlemmer og erhvervsvirksomhederne. Hvad der er godt for virksomhederne, er oftest også godt for de ansatte.

Signalerne har ikke været til at tage fejl af. Adgangen til en moderne lufthavn er afgørende for erhvervsudviklingen og dermed antallet af arbejdspladser her i Østjylland ligesom alle andre steder. Hvis Østjylland seriøst vil udfordre København og andre byer som centrum for videnstungt erhverv, må og skal vi have en central placeret lufthavn. Samtidig vil flytrafikken overtage en større og større del af den kollektive trafik i fremtiden.

Desværre for Østjylland valgte HH at være tro mod det gamle partis paroler om alternativ udvikling og hensynet til dit og dat. HH begrundede sin ændring i standpunkt med udbygningen af Lisbjerg-området og problemer med finansieringen af VVM-undersøgelsen. Hmm, ja, ja!

Kampen fortsætter

Tilhængerne af en ny lufthavn har allerede tilkendegivet, at kampen for en ny lufthavn fortsætter, og naturligvis gør den det. Alternativet vil være at acceptere, at Østjylland taber terræn til de områder, vi konkurrerer med.

En fortsættelse af kampen for en lufthavn vil betyde, at de borgere, der bor i nærheden af Thomasminde, som er udset til området for etableringen af en ny lufthavn, stadig må leve i uvished omkring fremtiden for deres lokalområde. Samtidig er det mere end uheldigt, hvis et fremtidigt byråd med måske kun en enkelt stemmes flertal vedtager en så vigtig og indgribende beslutning som etableringen af en ny lufthavn. Imidlertid kan jeg ikke se, Østjylland har andet valg end at fortsætte kampen.

Fagbevægelsen opfordres derfor til at tage en grundig diskussion af spørgsmålet og forhåbentlig påvirke Socialdemokratiet i en mere fremskridtsvenlig retning.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen