Hver femte læser for langsomt

Både gymnasierne, Købmandsskolen og Teknisk Skole kæmper med, at mange elever er langsomme og usikre læsere. Undervisere og læsevejleder mener, at det har konsekvenser for undervisningen.

Op mod 20 procent af eleverne på ungdomsuddannelserne har svært ved at læse. En læsetest fra Katedralskolen, Købmandsskolen og Teknisk Skole viser, at hver femte elev ikke har de læsefærdigheder, der forventes, når de begynder på en af uddannelserne.

Det har konsekvenser for undervisningen og kan meget vel være en af grundende til, at så mange dropper ud af ungdomsuddannelserne. Det mener læsevejleder og dansklærer på Århus Katedralskole Sine Dalsgaard.

»En meget stor del af eleverne er simpelthen utrænede i at læse almindelig litteratur, og når de så møder op i 1.G og får mange lektier for, er det let at miste modet. Jeg oplever i hvert fald ofte, at eleverne kommer uforberedt til timerne, fordi teksterne enten er for lange eller for svære,« pointerer Sine Dalsgaard.

Sidste år foretog Katedralskolen en læseundersøgelse af elever. Den viste, at hver femte havde svært ved at læse almindelig skønlitterære tekster.

Ringere end for 15 år siden

Et billede som ifølge Sine Dalsgaard bestemt ikke ser bedre ud i år. Hun har været ansat på skolen i 15 år, og det er hendes opfattelse, at eleverne i dag er væsentlig ringere til at læse end for 15 år siden.

»Det er, som om der slet ingen kultur er for at læse længere. Alle de elektroniske medier har taget over, og mange unge og for den sags skyld deres forældre finder det ikke interessant at læse bøger,« siger Sine Dalsgaard.

Efteruddannelse af lærere

Hun påpeger, at det for eleverne kan føles uoverskueligt med lektier, hvis man er langsom til at læse. Hun mener, de dårlige læsefærdigheder blandt eleverne stiller større krav til lærerne.

»Lærere er nødt til at vide, hvordan man giver de læsesvage elever nogle redskaber, så de kan følge med i undervisningen. Det kræver blandt andet efteruddannelse af lærerne. Men skal vi problemet til livs, skal fokus rettes på Folkeskolen, så kommende gymnasieelever kan læse almindelige tekster uden besvær.«

Læsetestene fra både Katedralskolen og Købmandsskolen viser, at det ikke er deciderede læsehandicap som ordblindhed, der er tale om. Hvilket faktisk gør det sværere for skolerne at løse problemet.

»Jeg er overrasket over, hvor mange der har alvorlige vanskeligheder ved at læse, men så længe det handler om elever, der "bare" er utrænede og langsomme læsere, så skal vi selv finansiere ekstra læsepædagoger og lignende,« forklarer Anette Bondesen. På nuværende tidspunkt har Købmandsskolen to læsepædagoger til de cirka 100 elever, der har svært ved at komme igennem bøgerne.

sara.pape@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen