Skatten falder

DET socialdemokratiske byrådsmedlem Carsten Linding Jakobsen (CLJ) havde 7/11 et harmfuldt indlæg i JP Århus om besparelserne i Århus Kommune. I et pluralis-tisk samfund brydes meningerne, og partierne slås for deres mærkesager inden for demokratiets rammer.

Nu handler politik på både lokalt og på landsplan om prioriteringer altså om fordeling af de midler, som opkræves i skatter og afgifter. Og - som CLJ så rigtigt skriver - har vælgerne peget på en borgerlig regering, som sammen med Dansk Folkeparti fører en politik, der tager sigte på at lette skattebyrden for borgerne. Det presser naturligvis kommunerne, eftersom de nu er frataget muligheden for fortsat at dreje på skattehåndtaget.

At CLJ er polemisk i sit indlæg får så være, men faktum er, at den lille, hårdt plagede skatteyder, hvorunder jeg hører med en ganske almindelig indtægt, som utvivlsomt er en hel del mindre end CLJ's, får en ganske pæn skattelettelse i 2004 sammenlignet med indeværende år. Helt nøjagtigt er mit fradrag ifølge den forskudsopgørelse, som jeg netop har modtaget, forhøjet med 3816 kr. på årsbasis med en uændret udskrivningsprocent.

Jeg er i modsætning til CLJ stolt over, at vi nu i to år har haft en borgerlig regering, som sammen DF ser det som en af sine fornemste opgaver at få det samlede skattetryk til at falde.

Heldigvis er det nu slut med Svend Aukens hærgen med flere grønne afgifter, og der er også sat en stopper for flere opfindsomme gebyrer og punktafgifter. Fradragene barberes heller ikke længere, men forhøjes derimod, og endelig er udskrivningsprocenterne fastfrosset. Jo, de seneste to år har i mere end én forstand givet danskerne troen på fremtiden tilbage.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen