Bravo Brabrand

Brabrand Boligforening fortjener ros, fordi den utvetydigt har fortalt beboerne i Gellerupparken og Toveshøj, at de risikerer at blive smidt ud, hvis deres børn ikke opfører sig ordentligt. Det er klar, konsekvent tale.

INTEGRATION er og vil fremover være det mest vigtige indsatsområde i den århusianske dagligdag, og uden ægte tolerance - mellem alle parter - vil integrationen ikke lykkes for os. Enhver borger i Århus har ansvar for at vise den åbenhed og imødekommenhed, der er nødvendig, når mennesker med forskellige kulturer, religioner og livsværdier skal leve og arbejde fredeligt sammen.

Samtidig skal vi klart sige fra, hvis nogen stiller sig i vejen for integrationen. Såvel de fremmedfjendske brandstiftere som de voldelige 2. generationsindvandrere, vi desværre har set enkelte eksempler på her i Århus, skal møde samfundets afsky. De få må ikke ødelægge det for de mange

Jeg vil derfor gerne rose ledelsen i Brabrand Boligforening, som for nylig tog et bemærkelsesværdigt og modigt skridt.

I et åbent brev til samtlige beboere gjorde boligforeningen det klart, at den ikke vil acceptere, at Gellerupparken og Toveshøj skal blive et boligområde uden for lov og orden. I utvetydige vendinger fik især forældre besked om, at de risikerer at blive smidt ud, hvis deres børn ikke opfører sig ordentligt.

Det er klar, konsekvent tale og en understregning af, at selv om politiet, skolen og sociale myndigheder yder en stor og god indsats i området, så er det kun beboerne selv, der kan gøre Gellerup til et godt sted at bo. Samtidig gør boligforeningen det helt rigtige. Den retter sin anklage og appél derhen, hvor problemet er opstået og derfor også skal løses, hos forældrene i de berørte familier.

Det er boligforeningens erfaring, at det er en lille gruppe af ballademagere, der ødelægger det for alle de andre.

Boligforeningens medarbejdere ser ofte små børn, som leger ude meget sent om aftenen, når de faktisk burde ligge i deres seng og sove. De ser store drenge hænge ude i området dagen lang uden at have noget at tage sig til, og det virker som om, de slet ikke må være derhjemme. Derfor appellerer boligforeningen til forældrene om at komme på banen og hjælpe børnene med at få en bedre fremtid.

Mange ansvarlige

Men også andre har et ansvar og kan gøre en indsats. Øvrige familiemedlemmer, naboer, venner, kolleger og frivillige foreninger kan hjælpe ved at gribe fat i de unge, når de antræffes på gale veje. Eller hjælpe ved at støtte og vejlede de familier, som ikke magter at tage vare om deres børn - og ved at oplyse om det danske samfunds normer og værdier.

Boligforeningens kurs stemmer helt overens med, hvad der tidligere er udstukket på møder mellem politiet, Århus Kommune og Brabrand Boligforening. Det handler om konsekvens og nultolerance, og det er nok først og fremmest signalværdien, der er vigtig, for det er sandsynligvis et ret begrænset problem. Det gælder kort sagt om at gøre de skyldige ansvarlige.

Brabrand Boligforening har min fulde opbakning til at føre en konsekvent linje - og følge den helt til dørs, om jeg så må sige.

Samtidig vil jeg gerne understrege, at der naturligvis fortsat er en opgave i at hjælpe de personer, der har behov for hjælp. Vi har alle et medansvar for mennesker, der ikke kan klare sig selv, og kommunen har pligt til at yde ordentlig hjælp - det er det, vi forstår ved at leve i et velfærdssamfund.

Konkret betyder det, at såfremt en familie bliver bedt om at flytte fra sin lejlighed i Gellerup, vil kommunen gennem den sociale boligtildeling være parat til at hjælpe med at finde et andet og bedre egnet boligtilbud, hvis det bliver nødvendigt. Den sociale indsats over for familien vil naturligvis fortsætte, uanset hvor den flytter hen.

Personer i Gellerup, der har sociale problemer, skal have hjælp fra det offentlige.

Vi fokusere om nødvendigt på hele familien, når vi hjælper dem. Men vi må ikke fratage dem ansvaret for deres eget liv - og vi må heller ikke fratage forældrene deres ansvar for børnene.

Det er netop holdningen i den opsang, som er sendt ud til beboerne for at gøre Gellerup til et godt sted at bo og færdes i. Bravo Brabrand Boligforening - gid det må lykkes.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen