Kuk i KaosPiloternes fartplan

For nogle kan det simpelthen ikke være rigtigt, at vi skaber succes, siger Kaos Pilot-rektor og politiker Uffe Elbæk. Tæt-på-interview om myter, statspenge til uddannelser, politisk anstændighed og en bog, som måske var årsag til dødsstødet.

»Ak, ja, hvor kan verden dog være ond.«

Med slet skjult sarkasme frydede en læserbrevsskribent sig i ugens løb over, at Uffe Elbæk, rektor for KaosPiloterne, nu får lov at stege i sit eget fedt - som offer for en af den slags politiske spareknive, han også selv må svinge i sit hverv som byrådspolitiker i Århus.

Med den i baghovedet var det oplagt at flyve en tur på besøg hos piloternes luftkaptajn i Mejlgade til en snak om politik og politikere, statspenge og spareknive.

Uffe Elbæk tager smilende imod på førstesalen i baghuset i Mejlgade, hvor KaosPiloterne bor. For trods den aktuelle, alvorlige situation for KaosPiloterne, kan han og den øvrige 11 mands stab og de 100 studerende i disse dage i den grad sole sig i sympati fra nær og fjern.

Verbal støtte

To vægge på gangen er overklistret med artikler, der blandt andet dokumenterer den verbale støtte fra erhvervslivets top, oppositionspolitikere, lokale borgmestre og andet godtfolk, som forsøger at komme Elbæk og piloterne til undsætning.

»Hvis skolens eksistensberettigelse ikke tidligere er blevet dokumenteret, så er der vist ingen i dag, der kan være i tvivl efter den massive opbakning, skolen har fået de sidste par dage,« som han udtalte torsdag i denne uge, der indvarslede dødsstødet for KaosPiloterne.

I 1991 var socialpædagogen og frontløberen Uffe Elbæk med til opfinde KaosPiloterne. Siden har uddannelsen kæmpet med diverse ministerier for at komme ind i varmen som en statsautoriseret uddannelse. I maj i år fik Uffe Elbæk, hvad han troede var et blåstempel, da et enigt finansudvalg vedtog at give uddannelsen endnu et års støtte med henblik på en "permanentgørelse" i 2004.

Men lørdag i sidste weekend kom så dukkerten, da regeringen indgik finanslovsforlig med Dansk Folkeparti og herunder vedtog, at statsstøtten på 5,5 millioner kroner årligt til KaosPiloterne skal forsvinde, når de nuværende studerende er færdige i 2006.

Færdig med KaosPiloterne - eller hvad?

»Jeg er helt sikker på, at der også vil være KaosPiloter efter 2006. Det er jo en tænkning og holdning, som vil leve videre, og desuden har vi uddannet 200 kaosPiloter, som gør det godt derude. Om der også er en egentlig uddannelse efter 2006 afhænger af, om nogen vil skabe et fundament for det,« siger Uffe Elbæk.

Indtil videre er hans svar dog, at KaosPiloterne lukker i 2006, og det vil være hans svar frem til 12. december, hvor Folketinget behandler finanslovens ændringsforslag, inden tinget 18. december har den endelige vedtagelse.

Vil kæmpe fra hus til hus

»Indtil da vil vi kæmpe fra hus til hus og forsøge at komme i dialog med regeringen og Dansk Folkeparti om den beslutning, som vi mener er helt forkert. Men det ser kulsort ud, og der skal nærmest et mirakel til, for når man først har lavet et forlig, er det svært at få politikere til at ændre holdning - det ved jeg alt om,« siger politikeren Uffe Elbæk.

Hvad er forskellen på de besparelser, du selv er med til at vedtage, og finanslovforliget?

»I det her forlig lægger man en hel arbejdsplads ned uden forudgående dialog. I budgetforhandlingerne i Århus har der været en høringsfase, hvor vi vurderer de argumenter, der kommer ind, og først derefter træffer en beslutning. Der er dialog og argumentation - her har man blot truffet en beslutning i en sen nattetime, som bryder med en aftale, vi havde,« lyder Elbæks forsvar.

Men politikerne skal have pengene til at passe. Kunne du finde på at gøre det samme i en sen nattetime for at afslutte en forhandling?

»Man skal aldrig sige aldrig - og slet ikke i politik. Jeg håber virkelig ikke, at jeg kommer i en situation, hvor jeg bliver nødt til at træffe sådan en hovsa-beslutning. Jeg mener, at vi som politikere i den grad skal have respekt for vores modpart,« siger Uffe Elbæk og tilføjer:

»Men her har det nærmest virket som om, at det var dejligt at nedlægge KaosPiloterne - at dømme efter Pia Kjærsgaards (DF) hånlige udtalelser.«

Netop Dansk Folkeparti er ifølge rektoren "nøglen" til beslutningen, og det er især der, at KaosPiloterne vil lægge sin lobbyvirksomhed. DF-leder Pia Kjærsgaard er inviteret til Mejlgade men har endnu ikke svaret, men mandag kommer Per Dalgaard, østjysk folketingsmedlem for DF, på besøg.

Af samme grund forsøger Uffe Elbæk at holde tand for tunge, når det gælder vurderingen af Dansk Folkepartis motiver til beskæringen af støtten:

»En besparelse på fem millioner kroner er en meget lille sag i en finanslov, og det er beskæmmende i forhold til almindelig anstændighed, hvis dansk politik ikke længere handler om reelle argumenter, men noget helt andet,« siger han.

Hvad har det handlet om?

»Det vil jeg ikke svare på - spørg Dansk Folkeparti,« svarer han.

Har Dansk Folkeparti et troværdighedsproblem?

»Jeg går på æggeskaller, når jeg skal svare på det. Vi havde en aftale, og derfor forstår vi simpelthen ikke, at man i en sen nattetime har ændret beslutningen. Hvis jeg gjorde det samme i byrådssalen, ville jeg have et troværdighedsproblem,« siger han.

I selvsamme byrådssal er Uffe Elbæks sidemand Dansk Folkepartis medlem Brian Korsgaard. Men finanslovsforliget vil ikke betyde, at der bliver ballade i rækkerne i byrådssalen:

»Det får ingen betydning. Det klarer vi meget professionelt, for jeg kan godt adskille rektorkasketten fra byrådskasketten, og selv om vi er politisk uenige på nogle punkter, så kan Brian Korsgaard og jeg godt have et ordentlig personligt forhold,« siger han.

Argumentet fra Dansk Folkeparti har været, at en uddannelse som KaosPiloterne må kunne finde private penge til at klare sig for. Men det budskab afviser Uffe Elbæk af to grunde:

En statslig opgave

»For det første er det i praksis helt umuligt at få erhvervslivet til at lave driftsaftaler med en uddannelsesinstitution. Projektstøtte kan man få, men ikke basismidler til at drive uddannelsen for, det er der ingen tradition for. Desuden mener jeg helt grundlæggende, at videregående uddannelser er en statslig opgave,« siger Uffe Elbæk.

Netop det offentlige tilskud har i flere omgange givet kritik af KaosPiloterne - at de målrettet har forsøgt at få snabelen ned i statskassen, som det siges.

»Den kritik er helt forfejlet. Hvis man siger, at vi har snabelen halvt nede i statskassen, så har alle andre uddannelser snabelen helt ned i kassen, for de får hele deres bevilling fra staten. Hver gang vi får én krone fra staten, så finder vi selv én krone, og det synes jeg faktisk, man burde rose os for. Jeg er stolt af den her lille arbejdsplads, som er i stand til at skabe sin egen økonomi med studiebidrag og egenindtægter,« siger Uffe Elbæk.

Igen er hans pointe, at der ikke er noget odiøst i, at uddannelser henter penge i statskassen, for han mener helt grundlæggende, at den slags er statens opgave.

En pæl igennem myten

»Opblæste luksushippier, der på statens regning strør om sig med smarte ord fra erhvervslivets managementkurser,« er anden udbredt kritik af KaosPiloterne. Men også her forsøger Uffe Elbæk at skjule sin træthed over for 117. gang at skulle ramme en pæl igennem den myte:

»Jeg kan jo høre, at når Dansk Folkeparti taler om KaosPiloterne, synes de, at det sådan en lidt sjov uddannelse - sådan lidt leg-med-ler-agtig - og de taler om ressourcestærke unge. Men det er forkert, for ligesom på universiteterne og handelshøjskolerne er langt de fleste af vores studerende i gang med deres første uddannelse. De har måske været i gang med en uddannelse fra et universitet eller andre steder, men vores uddannelse er ikke en slags videreuddannelse,« siger han.

I maj i år vedtog et enigt finansudvalg at støtte KaosPiloterne - for en uge siden var beslutningen en anden. I mellemtiden er bogen "På en bølge af begejstring" udkommet, skrevet af to forskere ved Handelshøjskolen i København.

Bogen er særdeles kritisk overfor KaosPiloterne, og den kan ifølge Uffe Elbæk have gjort udslaget:

»Det eneste, jeg kan se, at der har ændret sig siden maj er, at bogen er udkommet. Og vi har hørt, at den måske har været et argument i forhandlingerne. Det er dybt beklageligt, for bogen er dybt problematisk, for den har fremstået som forskning og ikke som et partsindlæg. Ved siden af lå fem års seriøs evaluering af vores uddannelse, men for nogle blev bogen desværre deres syn på, hvad KaosPiloterne er,« siger han.

Uffe Elbæks pointe er, at bogen og finanslovs-beslutningen bygger på misforståelser - og en knivspids jantelov - for uden at sige det antyder han, at dødsstødet til KaosPiloterne bygger på lysten til at »få dem ned med nakken«.

»Der har jo altid været masser af myter om KaosPiloterne, som altid har handlet om, at hvis noget lykkes, så må der være tale om urent trav eller en stor pengekasse,« siger Uffe Elbæk og tilføjer:

»For nogle kan det simpelthen ikke være rigtigt, at vi skaber succes.«

jorgen.rye@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen