Østjyder vil have nærbane til tiden

Borgere på Djursland vrede over endnu en udsættelse af nærbaneforbedringerne på Grenåbanen. Østjyske politikere står sammen for at lægge pres på trafikministeren.

Trafikminister Flemming Hansens (K) planer om at udskyde togforbedringer på Grenåbanen og i stedet satse på bedre kollektiv trafik på Sjælland, får nu flere folketingspolitikere fra Østjylland til at stå sammen med et krav til ministeren om, at han overholder tidsplanerne for nærbaneforbedringerne i Østjylland.

»Den politiske aftale om Grenåbanen indebærer, at forbedringerne skulle være gennemført i 2004, men nu mener trafikministeren, at det først skal gælde i 2006. Trafikministeren har krævet Metro til tiden i København. Jeg vil tilsvarende kræve tog til tiden på Grenåbanen,« siger folketingsmedlem Jan Petersen (S), der har taget initiativ til at samle de 17 østjyske folketingsmedlemmer til en fælles aktion. Også Per Dalgaard (DF) og Henrik Vestergaard (V) opfordrer ministeren til at sætte tempoet op med at gennemføre forbedringerne af Grenåbanen.

»Jeg er ikke imponeret over ministerens nye planer, der udskyder projektet yderligere i et par år, og det har jeg allerede gjort ministeren opmærksom på for flere dage siden,« siger Henrik Vestergaard.

Alarmerende melding

Ifølge trafikministeren kan passagerer på Grenåbanen tidligst i 2008 forvente hurtigere og bedre togbetjening.

Det slår trafikministeren fast i en henvendelse til Folketingets trafikudvalg.

Årsagen er, at Trafikministeriet først med virkning fra 2006 kan lave en aftale med DSB om indsættelse af nyt materiel på Grenåbanen, idet »en omdisponering vil få negative konsekvenser for de mange passagerer på Sjælland, men kun komme de relativt få passagerer på Grenåbanen til gode.« Samtidig slår ministeren fast, at den planlagte etablering af en niveaufri overskæring ved Grenåvej i Århus næppe kan være færdig i 2006, men først et par år senere, hvilket i større eller mindre omfang også vil genere togtrafikken.

En melding som den tværpolitiske Trafikforeningen på Djursland er alarmeret over.

»Ministerens forslag om udsættelse er enten et dårligt camoufleret forsøg på i det hele taget at bremse opgraderingen eller et stykke dårligt trafikpolitisk arbejde. Hvis ministeren vil bremse opgraderingen, er det et brud på aftaler med Århus Amt, Djurslands kommuner og Århus Kommune, som han ellers har bekræftet for få måneder siden,« siger Mads Nikolajsen, talsmand for Trafikforeningen.

Trafikminister afviser

Trafikministeren afviser imidlertid kritikken.

»Der er ikke tale om, at de sjællandske strækninger prioriteres højere end en lovet forbedring af togtrafikken i Århus-området. Der er tale om, at vi i den konkrete tilfælde med nærbanen ved Århus er løbet ind i nogle konkrete problemer, der gør det vanskeligt at gennemføre nærbaneinitiativerne inden for den nuværende tidsramme,« siger Flemming Hansen, der vil fortsætte drøftelserne direkte med partierne bag nærbaneforliget fra 1999.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen