Fremtidssikring af schweisshundeordning

CARLO F. Christensen har nogle uforståelige kritiske bemærkninger (JPÅ 2/11) til mit forslag om at honorere de schweisshundeførere, som eftersøger påkørt hjortevildt.

Tilsyneladende har Carlo F. Christensen misforstået intentionerne med forslaget, og samtidig ikke helt opdateret på området.

Carlo F. Christensen er åbenbart ikke bekendt med, at hundeførerne i Fyns Amt stort set ikke længere kører til trafikeftersøgninger. Det skyldes blandt andet utilfredshed med hundeforsikringen, idet eftersøgninger efter mørkets frembrud og langs veje indebærer stor risiko for hundene.

Det seneste år er flere schweisshunde blevet dræbt under trafikeftersøgning.

Carlo F. Christensen er heller ikke bekendt med, at den nuværende betaling med kilometerpenge efter statens takster er en midlertidig ordning.

Derfor er der behov for at lave en permanent aftale, som sikrer eftersøgning efter hver eneste påkørsel og samtidig giver hundeførerne en rimelig kompensation for udgifterne.

Carlo F. Christensen har totalt fejlvurderet forslagets økonomiske konsekvenser.

Trafikeftersøgninger

Til orientering er der I Århus Amt indenfor det sidste år gennemført 324 såkaldte trafikeftersøgninger.

Såfremt der betales 500 kroner per eftersøgning er det en årlig udgift på cirka 160.000 kroner.

Det er min forventning, at en del af dette beløb kan skaffes via et samarbejde med interesseorganisationer som for eksempel Dyrenes Beskyttelse.

Samtidig kan der sandsynligvis søges puljemidler i Skov- og Naturstyrelsen.

Derfor er det naturligvis noget sludder, når Carlo F. Christensen antyder, at mit motiv til forslaget er at beskæftige amtsansatte.

I øvrigt bør finansieringen på sigt skaffes via bilisternes ansvarsforsikring.

Pilotprojekt

Som det fremgik af mit indlæg (JPÅ 25/10) har jeg stor respekt for sweisshundeførernes indsats. Det er netop derfor, at jeg ønsker at fremtidssikre ordningen.

Hundeførernes reaktion i Fyns Amt har vist, at det er urealistisk udelukkende at satse på en ordning, hvor de pågældende end ikke får dækket bare en del af udgifterne.

Mit forslag er fortsat, at Århus Amt i samarbejde med Dansk Jægerforbund gennemfører et toårigt pilotprojekt med 5-10 schweisshundeførere, som skal have ansvaret for at opspore og aflive påkørt vildt i Århus Amts område.

De pågældende bør betales med et fast honorar på 500 kroner per eftersøgning samt kørepenge.

Samtidig skal der være en forpligtigelse til, at der altid gennemføres eftersøgning på alle anmeldte påkørsler.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen