EL: 10 mio. kr. mere til kommunale madpakker

Århus Kommune skal tilføre den kommende kostordning i byens dagsinstitutioner 10 mio. kr. mere i 2009. Det mener Enhedslisten.

Artiklens øverste billede

»Byrådsflertallet bør derfor nu bakke op om at det øgede bloktilskud, som kommunen får til maden, som medregnes i det tilskud, som kommunen giver til institutionerne til at finansiere maden,« siger Enhedslistens byrådsmedlem, Keld Hvalsø Nedergaard, med henvisning til en ny aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Aftalen betyder, at regeringen afsætter 400 mio. kr. i ekstra bloktilskud til kommunerne i erkendelse af, at stigningen i forældrebetalingen ikke er tilstrækkelig til at finansiere madordningen.

Hvalsø: Engangsbeløb

Keld Hvalsø Nedergaard peger på, at Århus Kommunes andel af de 400 mio. udgør 23,6 mio. kr. årligt, som kommunen vil få i øget tilskud, når kommunen har indført madordningen, dog tidligst pr. 1. januar 2010.I Århus har byrådspolitikerne besluttet, at ordningen skal fungere fra 1. august 2009.»Da Århus Kommune fra 1. januar 2010 kan finansiere madordningen gennem et øget bloktilskud, kræver forslaget om finansiering fra 1. august i år blot, at Århus Kommune finder engangsmidler på ca. 10 mio. kr. til en tillægsbevilling i indeværende budget for 2009,« konstaterer Keld Hvalsø.Enhedslisten foreslår, at de ca. 10 mio. kr. findes inden for det forventede regnskabsoverskud i forvaltningen i 2009.

null

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen