Daniel Pedersson blev ekskluderet fra Dansk Folkeparti i Aarhus – bagefter anmeldte han partiet for økonomisk svindel

Tippet om Dansk Folkepartis mulige snyd med partistøtte i Aarhus kom fra egne rækker. Efter at være blevet ekskluderet gik den tidligere kasserer til kommunen.

Artiklens øverste billede
Daniel Pedersson (th.), tidligere kasserer i Dansk Folkeparti i Aarhus, sendte i januar Aarhus Kommune en e-mail med emnefeltet ”Anmeldelse af DF Århus for økonomisk svindel”. Her ses han sammen med partiets spidskandidat, Jakob Søgaard Clausen, lokalformand Knud N. Mathiesen og rådmand Jette Skive. Arkivfoto: Søren Vendelbo

Da Daniel Pedersson i slutningen af januar fik besked om, at han ville blive ekskluderet af Dansk Folkeparti efter kritik af sin lokale partiforening, var han langtfra færdig med sine opråb.

Få dage senere gik den tidligere kasserer til Aarhus Kommune og beskyldte DF Aarhus for økonomisk svindel.

Det fremgår af kommunens dokumenter i sagen, som JP Aarhus har fået aktindsigt i.

Det interne forløb i partiet ønsker jeg ikke at kommentere på.

Daniel Pedersson, tidligere kasserer i DF Århus

Som tidligere beskrevet efterforsker Østjyllands Politi, hvorvidt Dansk Folkeparti i Aarhus har snydt med den offentlige partistøtte. Det skete, efter at Lokalavisen Aarhus havde afdækket, at DF’s lokalforening i Aarhus havde fået udbetalt ca. 59.000 kr. i partistøtte i 2018. Efter et tip til Aarhus Kommune om, at det var uberettiget, blev beløbet sat ned med 41.000 kr., men efter at avisen fik aktindsigt i sagen, tilbagebetalte lokalforeningen alle støttekronerne.

Sagen fik for knap to uger siden Rabih Azad-Ahmad (R), rådmand for Kultur og Borgerservice, til at bede jurister i Borgmesterens Afdeling om at vurdere, om der var grundlag for en politianmeldelse. Men Østjyllands Politi tog altså selv sagen op.

JP Aarhus’ gennemgang af sagen viser, at tippet til kommunen kom fra Daniel Pedersson den 16. februar 2021. Det kom som et supplement til en e-mail med emnet ”Anmeldelse af DF Århus for økonomisk svindel”, som han havde sendt til kommunen den 31. januar 2021. Heri fortæller Daniel Pedersson, at han indtil for nylig har været kasserer i Dansk Folkeparti i Aarhus, »men på grund af interne konflikter har jeg måttet stoppe dette hverv«, hvorefter han opremser en række kritisable forhold.

»Én af årsagerne til disse konflikter har været, at jeg gennem det halvandet år, jeg har siddet på posten, har opdaget indtil flere kritisable forhold omkring vores økonomistyring, heraf forhold, jeg vurderer kan være af strafbar karakter,« skriver han.

Som afdækket i JP Aarhus fik Daniel Pedersson den 26. januar 2021 – fem dage før han sendte e-mailen til kommunen – en e-mail fra Dansk Folkeparti om, at han blev ekskluderet af partiet.

Eksklusionen kom, efter at Daniel Pedersson i medierne havde opfordret til et generationsskifte i Dansk Folkeparti i Aarhus og rejst en kritik af byrådsmedlem og lokalformand Knud N. Mathiesen.

Fyret af partiet

Ugen forinden var den dengang 32-årige Daniel Pedersson blevet fyret fra sit job som byrådsmedhjælper for partiet, efter at han havde bedt Knud N. Mathiesen om at træde et skridt tilbage og stille op længere nede på kandidatlisten ved det forestående kommunalvalg eller ikke genopstille og lade stafetten gå videre til yngre partimedlemmer. Knud N. Mathiesen blev også kritiseret for ikke at holde sig til de aftalte emner, når han talte i byrådet.

JP Aarhus har stillet Daniel Pedersson en række spørgsmål, som han svarer på skriftligt. På spørgsmål to om, hvorvidt hans henvendelse til Aarhus Kommune handler om, at han er utilfreds med, at han er blevet ekskluderet af Dansk Folkeparti, svarer han:

»Der ligger et længere internt forløb til baggrund for den situation, som ender med at blive til en eksklusion sidst i januar. På det tidspunkt er jeg allerede afklaret med selv at melde mig ud, men det når ikke at blive aktuelt,« skriver han og fortsætter:

»Det har derfor ikke noget at gøre med utilfredshed, da jeg allerede var afklaret med ikke at fortsætte i partiet. Det interne forløb i partiet ønsker jeg ikke at kommentere på.«

Adspurgt om, hvorfor han først henvender sig til Aarhus Kommune vedrørende forholdene i Dansk Folkeparti i Aarhus, efter at han er blevet ekskluderet, lyder hans svar:

»Det har jeg ingen yderligere kommentarer til end under spørgsmål to.«

Daniel Pedersson oplyser, at han først opdagede sagen om for meget udbetalt partistøtte i dagene omkring sin eksklusion, da han færdiggjorde sin revision af lokalforeningens økonomi.

»Sagen har derfor ikke været kendt internt før eksklusionen. Derudover har jeg ikke yderligere kommentarer,« lyder det fra den tidligere DF’er.

I sin anmeldelse til kommunen beskriver Daniel Pedersson som nævnt »flere kritisable forhold omkring vores økonomistyring«. Hidtil er det kun hans indvending mod partistøtten, der har været beskrevet i offentligheden.

Er kommunen og politiet også gået ind i de andre forhold, som du rejser i din henvendelse til kommunen?

»Det har jeg ikke nogen kommentarer til.«

Ifølge partisekretær i Dansk Folkepartis landsorganisation Steen Thomsen kom oplysningen om mulig svindel med partistøtte først til landsorganisationens kendskab i slutningen af juni 2021, da lokalformand Knud N. Mathiesen henvendte sig med sagen.

»Daniel Pedersson har ikke henvendt sig til os med sagen. Jeg talte med ham i slutningen af 2020 om anvendelse af partistøtte i forbindelse med et lokalt møde i DF Århus om, hvordan pengene kunne bruges efter gældende regler i det pågældende år, men mig bekendt har vi ikke hørt om sagen fra 2018 før i juni,« siger Steen Thomsen.

Hvad tænker du om, at anmeldelsen kom efter ekskluderingen?

»Det er klart, at det viser, at han ikke var tilfreds med ekskluderingen, men derudover har jeg ingen kommentarer,« siger Steen Thomsen.

Som tidligere omtalt i JP Aarhus har DF Aarhus ikke dokumentation for, at de 59.000 kr. gik til støtteberettiget partiarbejde i 2018. Derfor er alle pengene nu tilbagebetalt, og sagen er ifølge Steen Thomsen lukket fra DF’s side.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen