Ledelsesproblemer på det økonomisk trængte Aros medfører udgifter på over en halv mio. kr.

En undersøgelse af arbejdsmiljøet, advokater til at håndtere opfølgningen og rekruttering af en ny direktør giver kunstmuseet Aros en række ekstraordinære udgifter.

Artiklens øverste billede
I 2020 lukkede Aros ned i 95 dage pga. corona, hvilket satte sit præg på regnskabet. Foto: Brian Karmark

En anonym henvendelse til bestyrelsen for Aros har været bekostelig for det økonomisk pressede kunstmuseum.

Siden at en gruppe medarbejdere i april sendte bestyrelsen en klage, hvori de skrev om bl.a. »sexisme« og »grænseløs adfærd«, har reaktionerne medført en række udgifter, der samlet set løber op i over en halv mio. kr.

Som afdækket i Jyllands-Posten førte henvendelsen til, at bestyrelsen hyrede konsulentfirmaet Crecea til at undersøge arbejdsmiljøet – herunder krænkelser – på Aros.

Alt taget i betragtning synes jeg, vi økonomisk set er sluppet fornuftigt igennem forløbet.

Carsten Fode, bestyrelsesformand for Aros

Crecea udvalgte i maj i forbindelse med undersøgelsen 30 ansatte til interviews af halvanden times varighed, ligesom andre medarbejdere med noget på hjerte kunne kontakte konsulentfirmaet for at få en interviewaftale.

Bestyrelsen afsatte 250.000-300.000 kr. til undersøgelsen, og Aros har netop fået den endelige regning, der lyder på 265.000 kr., oplyser Carsten Fode.

165.000 kr. til headhunter

I undersøgelsen blev det bl.a. konkluderet, at der var problemer med ledelseskulturen på museet, og at der var forekommet krænkende handlinger.

Efter Crecea-undersøgelsens konklusion hyrede bestyrelsen advokatfirmaet Gorrissen Federspiel for at sikre sig, at sagen blev håndteret korrekt, fortæller Carsten Fode.

Carsten Fode, bestyrelsesformand for Aros, har bestilt en opgørelse over udgifterne i forbindelse med museets ledelsesproblemer. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Ifølge formanden har Aros’ samlede advokatomkostninger gennem hele forløbet været 105.000 kr.

»Det har været advokatomkostninger, som bestyrelsen har fundet nødvendige for at sikre det juridiske fundament efter Crecea-undersøgelsens konklusion,« siger han.

Undersøgelsens konklusion førte tirsdag den 29. juni til, at museets direktør, Erlend Høyersten trak sig fra sin stilling med øjeblikkelig virkning.

Bestyrelsen har nedsat et ansættelsesudvalg for at finde en ny direktør. Udvalget har hyret konsulentfirmaet Genitor til at hjælpe med at finde den rette profil. Ifølge Carsten Fode får konsulentfirmaet et »fuldstændigt normalt honorar«, 165.000 kr., for denne opgave. Dertil kommer udgifter til annoncering, når stillingen slås op i løbet af august.

Formanden for ansættelsesudvalget, Laura Hay Uggla, fortalte torsdag i JP Aarhus, at ambitionen er, at den nye direktør skal tiltræde i løbet af i år. Hvornår afhænger af den kommende direktørs eventuelle opsigelsesvarsel fra sin nuværende stilling.

Den fratrådte direktør Erlend Høyersten har seks måneders opsigelse og får løn i hele perioden, altså frem til årsskiftet, hvor han skal stå til rådighed for museet. Således kan museet komme i en situation, hvor det betaler løn til både den nye og tidligere direktør.

Carsten Fode har tidligere oplyst, at Erlend Høyersten får ca. 1,5 mio. kr. alt inklusive i årsløn plus et tillæg på 25 pct., fordi han er åremålsansat.

Opgørelse på vej

Bestyrelsesformanden konstaterer, at ledelsesproblemerne har kostet Aros over 500.000 kr. Han har bestilt en opgørelse over, hvor store disse ekstraordinære udgifter har været. Opgørelsen forventer han at kunne præsentere for bestyrelsen på det næste møde i slutningen af august.

»Selvfølgelig giver det nogle ekstra omkostninger,« siger han.

I 2020 lukkede Aros ned i 95 dage pga. corona, hvilket satte sit præg på regnskabet. Museet havde således et tab på 25,9 mio. kr. i indtægterne sammenlignet med budgettet, fremgår det af årsregnskabet, der kun gik i nul pga. 22 mio. kr. i ekstra offentlig støtte i form af hjælpepakker.

I de foregående år havde Aros – helt usædvanligt – røde tal på bundlinjen. I 2019 kom museet ud med et underskud på 513.309 kr., mens et minus på 3,5 mio. kr. i 2018 var det første underskud i ni år.

Værdifuld undersøgelse

Ifølge Carsten Fode har Aros i indeværende år også udsigt til et underskud pga. coronaen, og han erkender, at museet er økonomisk presset. Adspurgt om konsekvenserne af udgifterne til at håndtere ledelsesproblemerne siger han, at det skal diskuteres på det kommende bestyrelsesmøde.

»Vi får en ekstraordinær omkostning, som jeg betragter som nødvendig, og det må vi håndtere. Ligesom de fleste andre kulturinstitutioner er vi økonomisk pressede af coronaen,« konstaterer formanden, der tilføjer:

»Der bliver et underskud, der må dækkes af de hjælpepakker, som heldigvis er stillet til rådighed. Hvis de ikke kan dække underskuddet fuldt ud, må et eventuelt restbeløb dækkes af vores egenkapital, men vi har råd til det, og vi er ikke i krise.«

Aros havde ifølge årsregnskabet en egenkapital på 4,8 mio. kr. ved årsskiftet.

Carsten Fode hæfter sig ved, at Aros med Crecea-undersøgelsen har fået et redskab, som kan bruges til udviklingen af museet.

»For eksempel i forhold til ledelsesstruktur, medarbejderforventninger og samarbejdsformer. Derfor synes jeg, at undersøgelsen har været værdifuld,« lyder det fra bestyrelsesformanden.

Han understreger desuden, at udgifterne til at ansætte en ny direktør måtte forventes på et tidspunkt, og hæfter sig ved, at Erlend Høyersten havde stået i spidsen for Aros i over syv år, da han stoppede.

»Alt taget i betragtning synes jeg, vi økonomisk set er sluppet fornuftigt igennem forløbet,« siger Carsten Fode.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen