Teknik og Miljø vender op og ned på opgaverne

De nuværende seks forvaltninger reduceres til fire.

Artiklens øverste billede
En totalt ny organisering af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal understøtte en bæredygtig vækst i Aarhus og udvikle en stærkere servicekultur over for virksomheder og borgere.

En totalt ny organisering af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal understøtte en bæredygtig vækst i Aarhus og udvikle en stærkere servicekultur over for virksomheder og borgere.

De nuværende seks forvaltninger under teknik- og miljørådmand Kristian Würtz (S) og direktør Erik Jespersen nedlægges.

I stedet oprettes fire nye centre med opgaver på kryds og tværs fra de tidligere forvaltninger.

To fritaget for tjeneste

Det betyder, at to forvaltningschefer bliver overtallige. Det gælder vejchef Michael Kirkfeldt og chefen for Planlægning og Byggeri Lisbeth Errboe Svendsen.

Begge blev mandag fritaget for tjeneste, mens den nye plan er i høring blandt magistratsafdelingens 1.300 medarbejdere med henblik på, at den kan vedtages af byrådet i slutningen af maj.

»Målet er at få mere ud af ressourcerne og få en mere dynamisk organisation, hvor vi tænker strategisk på tværs af opgaverne. Teknik og Miljø er kendetegnet ved at være sparringspartner over for virksomheder og borgere, som vi skal have et samspil med,« siger Kristian Würtz.

F.eks. samles byggesagsbehandling (i dag Planlægning og Byggeri) og miljøbehandling (i dag Natur og Miljø) i samme forvaltningscenter, fordi der er beslægtede funktioner inden for juraen.

Tilsvarende bliver Planlægning af infrastruktur og kollektiv trafik (i dag Trafik og Veje) lagt sammen med lokalplanlægning (i dag Planlægning og Byggeri) og arealudvikling (i dag Arealudvikling Aarhus).

Modtaget med forbløffelse

I dag refererer ni chefer direkte til direktør Erik Jespersen. Det reduceres ifølge planen med fire. Foruden de to nævnte forvaltningschefer er det beredskabschefen og chefen for AffaldVarme, der fremover skal referere til chefen for det nye Miljø og Energi.

Dieter Delling, tillidsmand og næstformand i hovedmedarbejderudvalget i Teknik og Miljø:

»Mange er forbløffede, men forslaget er ikke blevet modtaget negativt.«

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen