Arabisk i folkeskolen

ÅRHUS KOMMUNE ønsker at undervise en hel årgang tosprogede elever på både dansk og arabisk. Forløbet skal forgå som et etårigt forsøg, og man kan spørge sig selv, om man egentlig kan være bekendt at udsætte danske skolebørn for tvivlsomme eksperimenter, hvor man overhovedet ikke aner, om det vil virke.

Desværre har alt for mange politikere med radikale og socialdemokratiske ministre i spidsen ladet stå til og har troet, at ved at være politisk korrekte ville man igennem dialog og modersmålsundervisning kunne få de tosprogede børn til at tale et dansk, som var brugbart for deres fremtid og videre uddannelse.

Alt for mange tosprogede børn formår ikke at tale et forståeligt dansk, selv ikke når vi taler om 2. og 3. generationsindvandrere.

Vi må erkende, at danskundervisningen for tosprogede børn har slået fejl, så lad os ikke indføre nye eksperimenter eller slå armene ud og sige, at det var vel nok ærgerligt.

Lad os dog få de stakkels børn til at lære et dansk, som vil være anvendeligt for dem på deres senere færd igennem uddannelsessystemet.

Vi skal have sprogtestet børnene, vi skal finde ud af, hvad deres mangler helt reelt er, og så skal der gøres noget ved de danske sprogkundskaber.

Vi har en dansk folkeskole, hvor hovedsproget er dansk, og det skal det så sandelig fortsat være. For at få en optimal integration er alfa og omega, at man behersker det danske sprog.

Vi har brug for en veluddannet arbejdsstyrke i det danske samfund, og vi skal ikke arbejde os frem mod et a- og et b-hold, bare fordi folkeskolen ikke formår at tage hånd om de dagligdags sprogproblemer.

Det er nu, der skal satses, men der skal satses seriøst og ikke med eksperimenter.

Det er børnenes tarv og børnenes fremtid, der tæller, og de bliver kun hjulpet ved at have et dansk sprog, så de kan begå sig på dansk som senere unge og voksne i det danske samfund.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen