Kodeordet er kvalitet, når vi bygger ny by

Der skal spilles på mange tangenter for at opnå "den gode by" fuld af liv og variation

AT BYGGE NY by skal gøres med omtanke. Og der skal spilles på mange tangenter for at opnå "den gode by" fuld af liv og variation, med åbne pladser, hyggelige kroge med sol og læ, smukke bygninger, udsigt og ikke mindst - med plads til alle.

På De Bynære Havnearealer er de grundlæggende forudsætninger for at opnå et godt resultat til stede, ikke mindst på grund af den helt unikke beliggenhed tæt på bykernen og bugten og skovene mod nord og syd.

Det er op til os - dvs. byrådet, borgerne og erhvervslivet i Århus - at gribe den unikke chance byen står overfor, og skabe en ny bydel med den rette kvalitet.

Byrådet vedtog den 1. december at sende forslag til "Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer" i offentlig høring fra 26/1 til 23/3.

Af byrådsdebatten fremgik, at byrådet er enige om hovedprincipperne i planen og ikke vil gå på kompromis med kvalitetskravene.

Kvalitetshåndbogen vil derfor fremover blive et vigtigt redskab i vurderingen af, om fremtidige byggeprojekter lever op til de overordnede målsætninger, som byrådet i løbet af foråret endeligt fastlægger for udviklingen af de nye byområder. Der blev også lagt vægt på, at vi alle sammen skal tage ved lære af de gode eksempler på omdannelser af havnearealer, som de senere år er gennemført både her i landet og rundt omkring i Europa.

Liv i byen

For mig er det helt selvfølgeligt, at de nye byområder kommer til at indeholde den blanding af byfunktioner, som gør netop midtbyen attraktiv. Der skal være plads til både boliger, arbejdspladser, butikker, caféer, institutioner og lignende funktioner, som er med til at skabe liv i et byområde. Det nye byområde skal naturligvis også kunne rumme hele viften af boligtyper, selvom jeg personligt kan være i tvivl om, hvorvidt det lige er stedet for børnefamilierne.

Åben bebyggelse

Bebyggelsesformer og arkitektur spiller en væsentlig rolle for, hvordan de nye byområder vil opleves og komme til at fungere. I nogle områder vil det være mest hensigtsmæssigt, at bebyggelsen er åben så den ikke hindrer udkik fra de eksisterende bebyggelser.

Andre steder er det mere oplagt med en form for karrébebyggelse, der danner byrum, som kan anvendes til ophold, give læ for vind og vejr og ikke mindst medvirke til at skabe afveksling i byområdet.

I det hele taget lægges der i kvalitetshåndbogen op til, at de nye byområder kommer til at indeholde nye og spændende bebyggelsesformer og eventuelt enkelte høje huse.

Beliggenheden ved vandet skal afspejles og udnyttes i bygningernes arkitektur og den måde byområdet indrettes på. Høj kvalitet skal være kendetegnende for de nye bebyggelser og offentlige rum, således at byområdet også efter 40 - 50 år vil have høj attraktionsværdi.

Nye kanaler og havnebassiner skal skabe mulighed for, at hovedparten af bebyggelserne kan placeres direkte ud mod vandarealer. I den sammenhæng vil jeg tilføje, at på trods af, at der indenfor de seneste par år har vist sig en stigende interesse for at placere husbåde i Århus Havn, indgår der ikke husbåde i planerne for de nye byområder. Blandt andet fordi de nye bebyggelser på landarealerne herved vil blive mindre attraktive.

Havnepromenade

Tilgængelige udendørs opholdsarealer og mulighed for at promenere er en forudsætning for, at der skabes liv imellem husene.

Derfor skal de nye bydele rumme torve og pladser både direkte ud mod bugten og mere intime pladser inde i bebyggelserne. Der skal derfor overalt i området være mulighed for at færdes og slå sig ned langs kaj- og kanalkanter.

Mit ærinde er at opfordre Århus-borgerne til at komme med synspunkter og bidrage til debatten.

På den måde kan byrådet kan få det bedst mulige grundlag for udviklingen af denne spændende nye bydel.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen