Leder: Værn om dansk

DANSK ER ET vanskeligt, men også vidunderligt sprog. Der er skrevet de mest fortryllende digte, dramaer og romaner på dansk. At arbejde med sproget er en livslang proces - lige fra de første famlende ord over indviklede begreber i indlæringsprocessen til den korrekte og præcise syntaks.

Det er tidkrævende at lære dansk, og det fordrer en indsats både af Arthur og Ali, men det er nødvendigt at lære sproget, hvis man for alvor vil begå sig i det danske samfund.

Nogle børn af anden etnisk herkomst end dansk har utroligt svært ved at lære dansk. Nok taler de dansk i timerne i skolen, men i hjemmet og blandt kammeraterne foregår dialogen eksempelvis på arabisk.

Problemerne er komplicerede, men alligevel har undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) ret, når hun straks afslår en århusiansk anmodning om, at en tredjedel af fagundervisningen i folkeskolen for en hel årgang af tosprogede skal foregå på arabisk.

Den århusianske rådmand Torben Brandi Nielsen (S), der har lanceret forslaget, er vred over afslaget, som han betegner som ideologisk. Han agter at kæmpe for ideen, men den kamp slutter heldigvis ved næste valg, idet Torben Brandi Nielsen har meddelt, at han ikke genopstiller.

Det havde været mindeværdigt, hvis den århusianske skolerådmand havde brugt energien på at udvikle danskundervisningen i de århusianske skoler yderligere, for det ville på langt sigt have gavnet også de tosprogede elever.

Akkurat som borgmester Louise Gade, der ifølge en reportage i JP Århus mødte op på Vorrevangsskolen for at udtrykke sin påskønnelse af, at eleverne der havde gennemført nogle vellykkede temadage med det formål blandt andet at få en bedre omgangstone på dansk.

Der er gjort op med en række nedsættende ord, som eleverne tidligere har hæftet på hinanden, og det tyder på, at der trods alt er et vist sprogøre, som blot skal rettes mod noget mere konstruktivt. Eleverne har udviklet en hel slangordbog med udtryk, der alle kredser om et ældre liberalt erhverv for kvinder.

Borgmesteren talte i et klart sprog, da hun advarede mod de grimme og sårende ord, og hun lovede at vende tilbage i løbet af nogle måneder for at høre, om tonen holdes.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen