Århus kulturelle motor styrkes

Planer om et nyt kulturcenter i den gamle godsbanegård bag Musikhuset er første brik i en række større forandringer, der skal styrke det århusianske kulturliv. Kulturcentret er samtidig en del af planerne for en ny bydel på godsbanearealet, som vil forvandle Århus' gamle stenbro.

Priserne på ejerlejligheder i boligområdet bag Musikhus Aarhus går en lys fremtid i møde.

Hvor lejlighederne på Århus' gamle stenbro i dag på mange måder danner midtbyens bagside, vil de i fremtiden blive smørhullet i midten af en ny bydel og Århus' kulturelle centrum.

Går det, som Århus Kommune håber, skal jernbaneskinnerne på det gamle godsbaneareal ved Skovgaardsgade nemlig fjernes og skiftes ud med asfalt mellem nye etageejendomme på tre, fire og fem etager og ikke mindst et nyt og markant kulturcenter for scene- og billedkunst i den gamle godsbanegård.

I sammenhæng med Musikhuset, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Voxhall og den øvrige lange række af kulturinstitutioner i gåafstand fra godsbanegården skal det styrke områdets identitet som en kulturel motor for byen, hvor besøgende med lethed kan blive underholdt en hel dag uden at skulle bruge bilen ind imellem.

Vil ligge ideelt

Og dermed kommer Mølleengen til at ligge ideelt mellem byen, den fritlagte Århus Å og nye attraktive boliger.

Men der er langt til målet: Dels ejer DSB stadig godsbanearealet. Dels er området dyrt at bygge på pga. den sumpede jordbund. Og dels mangler de godt 100 mio. kr. i kommunekassen, som det formentlig vil koste at ombygge og sætte godsbanegården i stand for.

Men DSB er villig til at sælge. Godt nok ikke de 65.000 kvadratmeter jord, som Århus Kommune - uden at have rådført sig med DSB - oprindeligt kalkulerede med. Men 43.000 kvadratmeter nærmest Skovgaardsgade, hvilket betyder, at projektet er reduceret til to tredjedele af sin originale størrelse. Men det er bedre end ingenting, og Århus Kommune er midt i forhandlinger med DSB om købsprisen, der ventes at løbe op i et to- til trecifret millionbeløb.

Sumpet jordbund

Problemerne med den sumpede jordbund, ja, den vil teknisk rådmand Poul B. Skou (K) ganske enkelt tage højde for i købsprisen. Jo dyrere det bliver at bygge, jo billigere skal grunden altså være.

Og projektets tomme pengekasse håber kulturrådmand Torben Brandi Nielsen (S) at kunne fylde med penge fra den stenrige fond, Realdania, mod at give fonden indflydelse på projektet. Fonden, der har over 20 mia. kr., er kendt for at støtte bygningsmæssige flagskibsprojekter, der danner grobund for udvikling og netværk. Og rådmanden tror så meget på fondens velvilje, at det er det eneste sted, kommunen har søgt penge til det århusianske kulturprojekt.

Snart alvor

»Og det bliver snart alvor. Indtil nu har der kun været uforpligtende debat, men når finansieringen er på plads, kører toget. Så skal der lægges hjerteblod i det, og det kan det århusianske kulturliv godt begynde at forberede sig på,« fastslår Torben Brandi Nielsen, der er specielt begejstret for det kulturcentrum, som projektet vil skabe omkring Mølleengens gamle stenbro.

»Det er helt specielt at have et så stort område i midtbyen med så skarp en kulturprofil,« siger rådmanden.

»Projektet betyder sammenlagt, at Mølleengen bliver forvandlet fra at være byens bagside til at være en forside med nye attraktive boliger og et åbent kulturcenter, hvor folk vil føle sig velkommen.«

Det endegyldige mål for godsbanegårdsprojektet er et miljø á la et kulturens Katrinebjerg, hvor gode ideer og energi smitter af på hinanden. Hvor de kulturelle institutioner arbejder sammen på kryds og tværs alt efter, hvilket projekt man har i støbeskeen, og sparer penge ved at slå den nødvendige administration sammen.

Vil skabe dynamik

»Det bliver et center af nye ting og konstante ændringer. Hvis projektet lykkes, vil det skabe dynamik i den århusianske kultur 20-30 år ud i fremtiden,« siger Torben Brandi Nielsen og henviser til, at kulturcentret er den første brik i en dominoplan, som kommunens Kulturhandlingsplan 2004-07 lægger op til.

Foreløbigt er det bestemt, at Entré Scenen, Kulturhus Aarhus og Huset skal opløses og flytte ned i den over 7.000 kvadratmeter store godsbanegård i en ny form. Når Kulturhus Aarhus rykker ud af Officersbygningen, giver det imidlertid plads til, at Århus Musikskole kan udvide. Og når Huset flytter, giver det plads til et helt nyt center for rytmisk musik med Voxhall i centrum. Hvordan dominospillet falder ud, afhænger af, hvilke brikker, der bliver flyttet først, påpeger rådmanden, men godsbanegården er den afgørende brik.

Bliver en cafe

Men der er plads til langt mere i DSB's gamle godscenter. For eksempel en café, hvor besøgende kan begynde med en kop kaffe, mens de sætter sig ind i kulturmenúen eller bliver inspireret af nyt litteratur. Værksteder for amatør, semi- eller professionelle kunstnere. Eller private virksomheder med relation til kunstnermiljøet, der lejer sig ind med henblik på at drive forretning. Men først og fremmest er det meningen, at produktionscentret skal være et åbent vindue for besøgende, så de kan komme tættest mulig på den arbejdende kunstverden.

Kritikere på banen

Den helt klare vision for godsbanegården, eksisterer dog endnu ikke. Hverken i indhold eller for den arkitektoniske del. Det har fået kritikere på banen, herunder kulturudvalgsformand Uffe Elbæk (R) og Entré Scenens kunstneriske chef Jesper de Neergaard. De peger på, at visionen hurtigst muligt skal konkretiseres, så alle arbejder mod det samme mål, og man dermed sikrer, at centret virkelig bliver den planlagte kulturdynamo. For eksempel ved at nedsætte en professionel projektgruppe. Men det afviser Torben Brandi Nielsen.

»Det er vigtigt, at kulturlivet selv får ejerskab til projektet, og derfor følger vi tidsplanen. Men profilen skal selvfølgelig gøres skarpere efterhånden,« siger rådmanden, der ligeledes ønsker at gøre plads til at fonden kan gøre sin indflydelse gældende.

Rådmanden har dog inviteret det århusianske kulturlivs førstemænd til nye drøftelser i begyndelsen af januar.

Drøftelser i januar

I kommunens ansøgning til Realdania fremgår det ligeledes, at en fem mand stor planlægningsgruppe sammensat af ikke-lokale fagspecialister inden for kultur-, erhvervs- og planlægningsområde skal have ansvaret for, at projektet bliver gennemført. Det skal sikre, at »dampen holdes oppe under hele forløbet,« hedder det. Gruppen skal også have ansvaret for at lave et driftsprogram for kulturcentrets første leveår samt for at gennemføre en arkitektkonkurrence for godsbanegården.

Kritikerne advarer ligeledes imod, at der bruges for mange penge på mursten. De frygter, at det nye produktionscenter for scene- og billedkunst ender i samme situation som Filmby Aarhus, hvor restaurering af de gamle turbinehaller blev så dyr, at byens fyrtårne på filmområdet holdt sig væk for at slippe for en høj husleje. Til gengæld blev pengene til produktion for små.

Støtter i forvejen

Men også det afviser kulturrådmanden.

»Filmbyen og det nye produktionscenter kan ikke sammenlignes. Miljøet omkring filmbyen skulle først skabes, mens vi her taler om etablerede institutioner, som allerede har finansiering. Derfor er det ikke nødvendigt med flere driftsmidler,« fastslår rådmanden, der dog lover i ansøgningen til Realdania, at kommunen vil tilvejebringe de nødvendige driftsressourcer gennem en markant prioritering af projektet.

I forvejen støtter kommunen Entré Scenen, Huset og Kulturhus Aarhus med ca. 10 mio. kr. årligt.

Realdania og DSB

Men flere driftsmidler eller ej. Hele projektet står og falder med penge fra Realdania og forhandlingerne med DSB.

Indtil da kan kommunen kun vente. Ligesom de involverede kulturinstitutioner ikke kan gøre andet end at vente.

Men foreløbig regner Torben Brandi Nielsen med, at det nye kulturcenter for scene- og billedkunst delvist kan tages i brug senest midt i 2008. Og dermed vil den nye bydel også begynde at tage form.

heidi.plougsgaard@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen