Staten scorer hver gang

AF JP AARHUS 18/12 fremgår, at Århus Kommune står til at miste ca. 100 mio. kr. ifølge kommunens beregninger, når staten fremtvinger en statslig overtagelse af de kommunale skatteforvaltninger.

Kommunen skal via bloktilskuddet betale for ca. 130 stillinger, som ikke eksisterer i virkeligheden, men kun på et stykke papir i Finansministeriet/Skatteministeriet.

Det må efterhånden få selv borgmester Louise Gade til at protestere voldsomt over for "kammeraterne" i den borgerlige regering.

Rådmand Peter Thyssen har åbenbart nu fået nok af sit liberale eventyr efter sidste kommunevalg og tager nu kraftigt afstand fra planerne og anmoder om foretræde for Folketingets skatteudvalg.

Finansminister Thor Pedersen anvender en helt uhørt regnemetode, når økonomien ved overtagelsen skal fastlægges. Man taler p.t. meget om, at eleverne i den danske folkeskole ikke kan regne, men finansministeren har gået i en anden skole og har så sandelig lært at regne den ud.

Hver gang en opgave skal overføres fra staten til kommunerne bliver omfanget af opgaven voldsomt undervurderet, og det modsatte sker, når opgaverne føres den anden vej, og staten scorer gevinsten hver gang.

En rigtig Farum-model fristes man næsten til at sige. Keine hexerei, nur behändigkeit .

Flere skridt

Statsliggørelsen af skatteopgaven er formentlig kun første trin i processen, næste trin er sandsynligvis, at kommunerne mister selve skatteudskrivningsretten og bliver udsat for en endnu kraftigere statslig styring, hvorefter kommunerne får tildelt bloktilskud (almisser?) og herefter reelt omdannes til rene administrationskontorer for ministerierne, hvor den reelle magt placeres, og udøves uden debat og diskussion.

En sand enevældig facon, som man troede var et overstået kapitel i danmarkshistorien, men finansminister Thor Pedersen har sandelig også lært sin historie i skolen og har fundet tilbage til beskrivelsen af Enevældens tid. Den tiltaler ham åbenbart, men burde ikke tiltale en liberal borgmester i Århus.

En centralisering uden sidestykke og i skærende modstrid med tidligere udsagn fra et af de nuværende regeringsbærende partier om, at man ønsker at tilgodese "det nære samfund".

Talen herom er dog helt forstummet de senere år.

Man må håbe for borgerne i Århus, at det snart går op for borgmester Louise Gade, at kommunalreformen, som hun ellers har udtalt sin ubetingede støtte til, på dette område og mange andre områder får dramatiske konsekvenser for det kommunale selvstyre i Danmark.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen