Kun jobmuligheder for folk med god uddannelse

Der er skabt mange nye arbejdspladser de seneste år. Men tilbagegangen for de kortuddannede vil fortsætte i Århus Amt, forudser Arbejdsmarkedsrådet.

Århus Kommune har været en betydelig vækstdynamo gennem de seneste to årtier.

30.000 nye arbejdspladser er det blevet til, en rekordvækst på over 21 pct.

Denne vækst står i skarp kontrast til såvel væksten på landsplan på 7,6 pct. som amtets vækst på 16,5 pct.

Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt har i en ny analyse kigget såvel bagud som fremad.

Dvæler man en stund ved de sidste års udvikling, viser det sig, at den absolutte højdespringer i skabelsen af nye job er, hvad rådet samlet kalder finansieringsvirksomhed og forretningsservice.

Denne branche er gennem de seneste otte år vokset med 12.138 nye arbejdspladser, og det svarer til mere end halvdelen af, hvad samtlige erhverv i alt har kunnet etablere.

Få job i landbruget

Inden for landbrug og fiskeri er jobbene halveret, hvorimod byggeriet og fremstillingssektoren har haft betydelige konjunkturudsving.

Mens antallet af arbejdspladser i det østjyske således er vokset kraftigt siden midt-firserne, har de sidste to år budt på en mindre stigning i ledigheden, som Arbejdsmarkedsrådet i Århus Amt dog venter vil svinde igen i 2005.

Uddannelse giver job

Men hvem er det så, der har haft gavn af de stærkt forbedrede jobmuligheder?

Især de højtuddannede i området har haft gode muligheder.

For gruppen med en lang, videregående uddannelse er beskæftigelsen de sidste otte år steget med 50 pct.

For personer med en mellemlang videregående uddannelse steg beskæftigelsen med 21 pct., mens faglærte oplevede en beskæftigelsesmæssig vækst på 8 pct.

Den barske kendsgerning er imidlertid, at de kortuddannede har måttet opleve en reel tilbagegang på 8 pct.

I øjeblikket er ledigheden for østjyder med kun en grundskoleuddannelse på 7,1 pct. Blandt de kortuddannede i job er ledighedsrisikoen 62 pct. højere, end for dem, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Fremtiden tegner på ingen måde lysere for folk uden eller med kun ringe uddannelse.

Arbejdsmarkedsrådets prognose frem til 2012 viser, at de kortuddannedes ledighedsprocent vil mere end fordobles.

Mangel på mekanikere

Derimod falder ledigheden for faglærte, og især jern- og metaluddannede bliver en mangelvare på arbejdsmarkedet.

Det gælder især mekanikere, smede, automatik- og datamekanikere, elektronikuddannede og plastuddannede.

Inden for byggeriet kan der blive mangel på murere, malere, tømrere, snedkere og om cirka otte år elektrikere.

Andre fag med fine beskæftigelsesmuligheder bliver social- og sundhedsassistenter og - medhjælpere, plejehjemsassistenter og tandklinikassistenter.

Stor efterspørgsel

Efterspørgslen bliver også stor efter chauffører, kranførere, lagerarbejdere, skibsassistenter, logistikoperatører, grafikere, frisører, køkkenassistenter, kokke, tjenere, slagtere, bagere og andre inden for serviceerhvervene.

Rekrutteringsproblemer af betydeligt omfang forudses også om få år inden for bl.a. sundhedsområdet. Det gælder sygeplejesker, bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer og jordemødre.

For journalister, bibliotekarer, sproguddannede, socialrådgivere og erhvervsøkonomer forudser Arbejdmarkedsrådet derimod stigende ledighed.

For de længst uddannede er der fine jobmuligheder. Det gælder især på sundhedsområdet, det naturvidenskabelige og tekniske område, men for højtuddannede inden for humaniora og kultur ventes stigende ledighed.

ulla.noerby@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen