Besparelse bekymrer personale

DET VAR MED undren, vi læste artiklen om vores ventelister på Børne- og ungdomspykiatrisk Hospital i JP Århus 6/1.

Det er korrekt, at der er mangel på speciallæger, og at det har betydning for vores ventelister. Det er også rigtigt, at stigningen i antallet af henvisninger har stor indflydelse på vores ventelister til trods for tilførsel af ressourcer inden for de seneste år. Vores undren går på, at man kan få det indtryk, at der er økonomiske midler nok i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Det er ikke vores virkelighed.

Vi blev i november præsenteret for et besparelsesforslag, da man kunne forudse, at vi i fremtiden ikke fik nok henvisninger fra andre amter og derfor kom til at mangle en indtægt på ca. fem mio. kr. om året. Samtidig faldt behovet for indlæggelser på ungdomsafsnittene fra marts til september.

Der var dog fortsat lang ventetid på ambulant behandling.

Forslaget går derfor på, at der nedlægges seks pladser på ungeafsnittene, som foreslås lagt sammen til et afsnit med 14 pladser i stedet for de nuværende 20 - dvs. åbent og lukket regi i samme afsnit.

Antallet af sengepladser har været skåret ned midlertidigt siden september, og derfor er belægningsprocenten nu stigende. Den er faktisk steget så meget, at der har været overbelægning i forhold til de 14 pladser, der planlægges med fremover.

Presset øges

Vi mener ikke, at specialet har økonomiske ressourcer nok i forhold til stigningen i henvisninger af børn og unge med psykiatriske lidelser. Vi mener, vi har en god kvalitet i vores undersøgelses- og behandlingstilbud og mener også at kunne øge aktiviteten på nogle områder, hvis vi havde større økonomisk råderum til trods for speciallægemangel.

Vi kan være bekymrede for sammenfaldet af den store besparelse og de kommende ændringer af vores optageområde i den nye regionsstruktur.

For hvis tendensen med stigninger i henvisninger til vores ambulatorier og vores sengeafsnit fortsætter, vil presset på personalet øges, og det vil påvirke vores tilbud til patienter og brugerne i en negativ retning.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen