LEDER: Ret og rimeligt

Grøndalsvej 3, 8260 Viby J.

Telefon: 87 38 38 38

Fax: 87 38 31 72

E-mail: jpaarhus@jp.dk

Udgiver:

Jyllands-Postens Fond.

Tryk: Jyllands-Posten A/S.

Ansvarhavende chefredaktør:

Jørgen Ejbøl

Redaktør: Torben Jakobsen

Nyhedsredaktører:

Søren Munch, Lone Sørensen,

Klaus Dohm og Hans J. Thulesen

NÅR RETTEN HAR TALT på folkets vegne, er folket ikke nødvendigvis færdig med en sag. Og meningen er jo også, at en dom skal sige noget til andre end den eller de domfældte; og at disse andre har ret til at kommentere udfaldet.

Men i Århus har vi netop set en retssag, der ikke mindst som følge af en betænkelig beslutning om at lukke dørene, kom til at gøre mindst lige så meget indtryk via mediernes reportager fra domhusets trappe som i kraft af det, der måtte været sket i retssalen.

Det har efterfølgende vakt opsigt, at en mor og en søster til to drenge dømt for voldtægt mod en pige i Hasle har mistet deres job i et rengøringsfirma.

Synlig i billedet er især en bilforhandler, som de to kvinders firma har kontrakt med, og som til de dømtes søster har sagt i et brev, at han har været glad nok for hendes arbejdsindsats, men at han ikke vil beskæftige hende eller moderen på grund af deres optræden på TV og i aviser efter dommen over drengene.

»I gør det meget svært for jer selv, når I opfører jer, som I gør. I skal lære dansk kultur og dansk sprog. Ellers vil I altid stå uden for det danske samfund«.

Man kan i første omgang blive forarget over en erhvervsmands afsigelse af en ekstra dom over personer, der blot er i familie med lovformeligt dømte.

Men bilforhandleren har principielt ret til at bestemme, hvem han vil handle med, og hvem der må færdes i hans firma som beskæftigede eller som kunder.

Og han har også ret i, at hverken en arabisk mor og datter eller andre med en optræden i strid med dansk sædvane vil få det let.

Det var helt klart et kultursammenstød, der blev oprullet for åbne kameraer på retsbygningens trappe.

Ud fra deres familiemæssige traditioner modtog i dette tilfælde en mor og en søster "de fortabte sønner" med en varme, men også i en aggressiv forsvarsposition, som store dele af dansk offentlighed hverken er vant til eller forstår.

Forhåbentlig er Kiplings ord om, at »Øst er Øst og Vest er Vest, og de to vil aldrig mødes« ikke den endegyldige sandhed.

Men hvis ikke indvandrerfamilier i Århus selv gør mere for at blive medlemmer af det danske samfund - i første omgang ved at lære landets love at kende og ved at følge dem - vil andre end bilforhandleren i Viby, stik imod hvad de selv ønsker, dømme dygtig, men provokerende utilpasset arbejdskraft "out".

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen