Åbenhedens pris

Ældrerådmand Torben Brandi

Nielsen (S) erkender, der har været problemer med ældreplejen, men stiller sig uforstående overfor den massive kritik han og hans embedsmænd har været udsat for de sidste tre uger. En tid der har lært ham, at hans politiske mål om åbenhed kan koste dyrt.

Fra sandkassen lyder en småpludren, der blander sig med lyden af forbipasserende biler, der knaser i gruset på den stille villavej i Risskov. For ældrerådmand Torben Brandi Nielsen kommer den forlængede pinseweekend med tid til familien som et pusterum efter flere ugers ophedet debat om ældreplejen.Debatten har ikke været behagelig for Torben Brandi, og ældrerådmanden lægger ikke skjul på, at han føler sig urimeligt behandlet. Han mener, der er kommet fejlagtige oplysninger frem, han føler sig dårligt behandlet af omgivelserne, og allermest føler han sig misforstået, fordi han har villet skabe åbenhed i den organisation, han er chef for. Og Brandi har måtte sande, at omgivelserne ikke er vant til at reagere på åbenhed.

Menneskeligt at fejle

Et eksempel er plejehjemmet Møllegården i Brabrand.

Her blev der konstateret tre fejl i medicineringen, problemer med ledelsen som fik en påtale og en fortsat mistanke om, at dele af personalet har haft en ubehagelig tone over for de ældre.

»Der har været noget at kritisere på Møllegården. Det har jeg sagt fra starten, og det er derfor, der er sat ekstra ledelsesressourcer ind og et eksternt firma til at se på sagen. Der er begået fejl, og jeg kan ikke give en garanti for, at der ikke i fremtiden vil ske fejl. Det er mennesker, der arbejder med mennesker. Det vigtige for mig er, at hvis der er noget galt, så bliver der rettet op på det. Og at de ansatte er trygge ved at henvende sig til organisationen med de problemer, der er. Der er begået fejl på Møllegården, men slet ikke på den måde, det er beskrevet i pressen. De alvorligste situationer, der blev nævnt i tilsynsrapporten, er der ikke noget om.«

Pressens manipulation

Tilsynsrapporten er lavet af embedslæge Kate Runge, som Torben Brandi Nielsen ikke har haft det varmeste samarbejde med.

Efter et møde mellem kommunen og Embedslægeinstitutionen viste et referat, at han havde stillet som betingelse, at embedslæge Kate Runge skulle afstå fra at tegne et ufordelagtigt billede af ældreplejen - ellers ville samarbejdet ophøre.

Men Torben Brandi benægter fortsat, at han har sagt det, der står i referatet, som han betragter som foreløbigt.

»Tingene står ikke i det endelige referat. Når man tillægger mig det motiv, at jeg vil stoppe offentlig kritik, så er det pressens manipulation af et foreløbigt referat. Jeg har aldrig sagt, at det var en betingelse for et fortsat samarbejde, at Kate Runge skulle lade være at tegne et ufordelagtigt billede af ældreplejen i pressen. Hvis ordet er blevet brugt, så har det ikke nogen sammenhæng med det fremtidige samarbejde. Det handler om at kunne dokumentere problemerne - ellers skader man en masse mennesker. Tilsynsrapporterne skal kun indeholde det, som kan dokumenteres. Er der fejl, og kan de dokumenteres, så er det klart, at det er ufordelagtigt for ældreplejen. Sådan er det, og det er selvfølgelig i orden, at det kommer frem,« siger Torben Brandi Nielsen.

Det er dokumenteret, at der var problemer med medicineringen af ældre på Møllegården. Det er også dokumenteret, at ledelsen ikke var god nok til at skride ind, når der blev konstateret fejl.

Og det undersøges stadig, om omgangstonen på stedet har været i orden.

Ifølge rådmanden har plejen - modsat det der har stået i embedslægens rapport - været i orden. Han fortæller, at når der er givet instrukser, så bliver de fulgt. Og bliver de ikke fulgt, så det har konsekvenser for plejen - kan det betyde afskedigelser.

Fastansatte blev fyret

»Selvfølgelig følger personalet de instrukser, der bliver givet. Og handler man bevidst imod en tjenstlig ordre, så er det en alvorlig forseelse, kan det betyde, at man mister sit job. Det er blandt andet sket på Møllegården,« siger han med henvisning til, at fem fastansatte er blevet fyret, mens tre vikarer ikke fik fastansættelse.

Det er Torben Brandis politik, at når problemerne sker, skal de frem i lyset.For at undgå, at systemet sander til, lægger rådmanden vægt på åbenheden. Og på at fortælle de ansatte, at de skal henvende sig, hvis de oplever problemer.

Faktisk forventer han, at man henvender sig, hvis der er problemer.

»Folk har en forbandet pligt til at sige fra,« som han udtrykker det.

Med det ansvar følger også retten til respekt, mener han.

Stærke folk brudt ned

Derfor blev han godt og grundigt vred, da han i byrådssalen hørte Venstres Niels Brøchner tvivle på, hvad fire chefer i ældreplejen havde fortalt.

En sygeplejerske stod i maj frem i JP Århus og fortalte, at hun under en ansættelsessamtale følte, at ældreplejens folk gav udtryk for, at jobbet som tilsynsførende var underlagt politisk kontrol. Men den version har ansættelsesudvalget bestående af ældreplejens folk rystet på hovedet af.

»Jeg var vred, for af et parti, der er byrådets næststørste, og som siger, at det fører ansvarlig politik, er det for slapt at beskylde offentligt ansatte for at handle i strid med det byrådet har vedtaget - bare fordi de er offentligt ansatte. Ansatte på Møllegården - stærke mennesker med mod på livet - er brudt sammen efter den kritik, der har været. En kritik, der har været for hård, og som har ramt for bredt.«

Ældrerådmanden har lært to lektier under stormvejret.

»Jeg har lært, at åbenhed er svært. Og jeg har lært, at det var en rigtig beslutning at arbejde for åbenhed.« henrik.olesen@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen