85 kommunale job i Århus privatiseres

En stor del af Århus Kommunes IT-afdeling overtages af Kommunedata

Et meget stor flertal i Århus Byråd har besluttet den første store udlicitering, som betyder, at 85 ansatte i den kommunale IT-afdeling overføres til privat ansættelse til efteråret.

Aftalen om privatisering er indgået med Kommunedata, som vil tilbyde 75 af de kommunale IT-folk ansættelse. I den forbindelse åbner Kommunedata et nyt kontor i Århus i samme bygning på Spanien 19, hvor kommunens IT-afdeling i dag har domicil.

Desuden vil 10 kommunalt ansatte få tilbudt et job hos et firma, der endnu mangler a blive valgt blandt fem tilbudsgivere. De øvrige IT-medarbejdere vil fortsætte i kommunen, enten i kommunens IT-kontor eller blive tilbudt stillinger andetsteds i kommunen.

Kommunedata overtager drift og udvikling af IT-systemer i Århus Kommune. Der er tale om en fire-årig aftale efter udbud på i alt omkring 170 millioner kroner.

Principaftale godkendt

Århus Byråd har godkendt en principaftale om, at Kommunedata overtager driften af centrale IT-systemer i Århus Kommune samt udviklingen af Århus Kommunes egne IT-applikationer. Samtidig har byrådet overladt det til rådmand Poul B. Skou (K) at godkende de endelige kontrakter med Kommunedata.

Århus Kommune vil også efter udliciteringen have egen IT-afdeling, men den skal udelukkende varetage såkaldt strategiske opgaver. Afdelingens 15 medarbejdere skal være initiativtager og koordinator på fælleskommunale IT-aktiviteter - f.eks. borgerservice og kommunale indkøb via internettet. Afdelingen vil fortsat have Flemming Nielsen som IT-chef.

Kommunen og Kommunedata forhandler resten af juni om aftalens detaljer. Der er tale om to kontrakter, som begge har været i udbud, og hvor der har været tæt konkurrence mellem flere IT-virksomheder, såvel danske som internationale.

Kontrakter forfire år

Begge kontrakter løber over fire år med forventet ikrafttræden 1. september 2000. Kontrakternes samlede værdi er vurderet til at være omkring 170 millioner kroner.

I forbindelse med åbningen af den ny kontor vil Kommunedata flytte flere end 30 medarbejdere fra selskabets kontor i Ikast, så den samlede bemanding bliver på godt 100 ansatte.

Alle berørte IT-medarbejderne i Århus Kommune er blevet orienteret, og der vil blive holdt orienteringsmøde i Århus i nærmeste fremtid.

kay.rasmussen@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen