Bedre miljø for buschauffører!

Hvis man vil gøre sig håb om at flytte blot nogle bilister til kollektiv trafik må buschaufførernes arbejdsbetingelser forbedres.

Der er ruter, hvor chaufførerne skal over 96 bump på en vagt. Samtidigt er køretiden for strækningen så kort, at de, når bumpene er passeret, er nødt til at overtræde hastighedsbegrænsningen på efterfølgende strækninger, hvis de skal holde køreplanen.

Kørekomforten for chaufførerne i busserne i den kollektive trafik er ikke god. De har ikke, som i mange af turistbusserne sæder, der kan indstilles individuelt til hver chauffør. En bedre komfort for chaufførerne ville give et bedre arbejdsmiljø med mindre belastning og dermed også en bedre betjening. Så næste gang ruter udliciteres, var det måske en idé at få arbejdspladsvurderinger og dermed forslag til forbedringer indarbejdet.

Der ønskes skinnebåren trafik. Nok flytter det passagerer fra busserne, men jeg tror ikke det flytter flere trafikanter fra privatbilismen, og så er der jo ikke opnået så meget.

Når vi taler skinnebåren trafik, og de milliardbeløb, der ønskes investeret heri, vil jeg foreslå, at man investerede blot en brøkdel af disse midler på forbedringer af busdriften, til f.eks.:

mindre stramme køretider - flere afgange - bedre komfort for chaufførerne så det meget omtalte stressede og usunde arbejdsmiljø for chaufførerne blev forbedret, så ville driften blive væsentligt mere stabil. Med flere afgange ville flere passagerer kunne få en siddeplads, og dermed ville flere vælge bussen frem for bilen.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen