København fik medhold i affaldssag

Højesteret afsagde torsdag en kendelse, som underkender Østre Landsrets bestemmelse om, at Københavns Kommune nu skulle sætte de dagrenovationsopgaver, som R 98 i dag udfører for Københavns og Frederiksberg kommuner, i EU-udbud.

Forud for kendelsen ligger et ganske indviklet sagforløb, som begyndte med, at Farum Industrirenovation for et par år siden klagede over Københavns Kommunes erhvervsaffaldsregulativ med påstand om, at det krænkede EUs tjenesteydelsesdirektiv.

Klagenævnet for Udbud fastslog da i 1998, at regulativet, der omfatter R 98s indsamling af såvel husholdnings- som industriaffald, skulle sættes i EU-udbud.

Men såvel Københavns som Frederiksberg Kommune indbragte sagen for Østre Landsret og anmodede samtidig om, at rettens behandling ville få opsættende virkning på udbudsklagenævnets afgørelse.

Opsættende virkning

Højesteret fastslår i sin kendelse, at kommunen og R 98 kan blive påført alvorlig, måske endog ubodelig skade, hvis klagenævnets afgørelse følges nu - for så eventuelt senere at blive afvist ved retten.

»Med kendelsen har vi nu Højestsrets ord for, at kommunen ikke handler ulovligt, når den ikke straks følger klagenævnets afgørelse,« udtaler miljø- og forsyningsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF).

Det er ikke i tidligere sager sket, at sagsanlæg har fået opsættende virkning på en myndigheds afgørelse.

Selve retssagen om hvorvidt klagenævnets afgørelse er gyldig, vil først finde sin afslutning om adskillige måneder, hedder det i en pressemeddelelse fra Københavns Kommune. /ritzau

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen