Tilskud skal gives - med kritiske øjne

Niels Lillelund blev lidt småforarget i julen. Og det over vores forbrug af byfornyelsesmidler. Det beretter han om i en artikel i JP København 11. januar. Midt i julehyggen med Bo Bedre i skødet læser han nemlig om et designerpar i en meget lækker og smagfuldt indrettet taglejlighed på 180 kvm - et tørreloft - ved Søerne i København, som er ombygget med hjælp af offentlige byfornyelsesmidler.

Ærligt talt - jeg blev også selv forarget. Det kan ikke være rigtigt, at betydelige offentlige midler på denne måde skydes ind i etablering af mere eller mindre luksuriøse boliger til gavn for mennesker, som langt fra kan betegnes som socialt svagt stillede.

Og heldigvis har vi heller ikke at gøre med en typisk situation. Men historien vidner ikke desto mindre om, at der er behov for en kritisk gennemgang af økonomien omkring byfornyelse. Der er et behov for at se den eksisterende økonomiske incitamentsstruktur på byfornyelsesområdet efter i sømmene. Vi skal have mere byfornyelse for de samme midler.

Behovet for byfornyelse er stort i de traditionelle karréområder og også stigende, efterhånden som de nyere og mindre homogene byområder fra efterkrigstiden kommer til. Opgaven er derfor meget klar: Der skal vrides så meget byfornyelse til gavn for beboerne ud af hver eneste krone, der bliver tilført området - uden at sænke ambitionsniveauet med hensyn til kvaliteten af de udførte arbejder.

Jeg er derfor optaget af at forbedre omkostningsbevidstheden inden for byfornyelsen. Senest med rapporten "Mere effektiv byfornyelse: En budgetanalyse", som er udsendt i november 1999.

Jeg går efter det mål at skabe velfungerende bolig- og byområder - blandt andet gennem en bred indsats på byfornyelsesområdet. Hertil hører offentlig støtte til ombygning og istandsættelse af nedslidte boliger.

Det er selvfølgelig fortsat kommunalbestyrelsen, der tager stilling til de enkelte byfornyelsesprojekter - både projekternes fysiske udformning og de følgende lejestigninger. Men jeg vil gerne understrege, at det naturligvis ikke er et mål med byfornyelsesloven at skabe luksusboliger.

Det drejer sig derimod om at skabe nogle gode, sunde og tidssvarende boliger til en husleje, som beboere kan betale.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen