Spar ikke på pædagoger

Magistratens 1. afdeling har som forslag til de kommende budgetforhandlinger for 2001 foreslået en besparelse på 10% på det pædagogiske tilsyn i dagplejen i Århus Kommune.

Desværre ser det endda ud til, at dette urimelige forslag vil blive gennemført.

10% lyder måske ikke af meget, men da pædagogerne i dagplejen ud over tilsynet med de enkelte dagplejebørn også har en række administrative opgaver, der ikke bliver mindre, kommer besparelsen til at ramme den opgave, som burde være hellig: Nemlig de anmeldte og uanmeldte besøg i dagplejen, hvor pædagogens opgave er at føre tilsyn med børnene og vurdere disse ud fra en pædagogisk synsvinkel. Samtidig fungerer pædagogen også som dagplejernes sparringpartner i spørgsmål omkring de enkelte børns udvikling.

Som forælder ved jeg, at mange forældre lægger meget stor vægt på dette tilsyn, som er børnenes, forældrenes, dagplejernes og også kommunens garanti for, at kvaliteten i dagplejen er tilstrækkelig.

Det kan jo ikke være meningen, at dagplejen skal blive et pædagogisk uforsvarligt tilbud. Hvis man måler antallet af timer, børnene i Århus Kommunes forskellige pasningstilbud har en pædagog til rådighed, så er dagplejebørnene i forvejen de store tabere.

Så det er meget svært at gennemskue, hvorfor det er dagplejebørnene, det skal gå ud over, hvis kommunen mener, at der er for mange pædagoger ansat.

Det er meningen, at en sådan besparelse i et eller andet omfang vil slå igennem til en sænkning af forældrebetalingen, men ved en sådan kvalitetssænkning vil jeg faktisk helst være fri for at spare det par kroner, hvis jeg samtidig skal spille hasard med mine og andres børns muligheder for at blive passet under ordentlige forhold i dagplejen.

Enhver skatteyder er naturligvis interesseret i besparelser på kommunens budget, men jeg tror, de færreste ønsker, at det skal gå ud over sagesløse små børn.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen