Inderkreds belønnede sig selv

En lille gruppe personer i serviceafdelingen på Århus Kommunehospital har i årevis belønnet sig selv og hinanden i strid med sygehusets regler.

Det var en sluttet skare af betroede medarbejdere, som indtil denne uge sad på Århus Kommunehospitals serviceafdeling og godkendte økonomiske fordele til sig selv og hinanden.

Det afslører afhøringer af en lang række portører, omstillingsdamer og rengøringsfolk, som Kommunernes Revisionsafdeling har foretaget gennem de seneste tre måneder.

Forklaringerne tegner sammen med et hemmeligt skufferegnskab og stakke af beslaglagte bilag en organisation, der husede en inderkreds af op i mod ti personer, som gensidigt belønnede sig selv med mobiltelefoner, hjemmecomputere og udlandsrejser.

Et eksempel fra den 51-siders revisionsrapport, der blev offentliggjort torsdag, viser, at ledende medarbejdere i serviceafdelingen i årevis har fået et særligt løntillæg, der skulle bruges til indkøb af tjenestetøj.

Denne praksis har eksisteret i mindst 20 år - på trods af, at disse medarbejdere samtidig har fået stillet arbejdstøj gratis til rådighed. Ifølge Kommunernes Revisionsafdeling er dette personalegode aldrig blevet indberettet til skattevæsnet.

»I forbindelse med de gennemførte interviews er der fra flere medarbejdere fremkommet oplysninger om, at en del ansatte i serviceafdelingen bliver tildelt et årligt rådighedsbeløb, for hvilket de kan indkøbe arbejdstøj, men at beløbet i flere tilfælde anvendes til andre indkøb som eksempelvis privat beklædning, værktøj medvidere.«

Revisorerne har på denne baggrund forsøgt at finde bilagene for, hvad dette særlige tilskud reelt er blevet brugt til. Rapporten konkluderer:

»At rekvisitionerne i flere tilfælde er mangelfuldt udfyldt. At retningslinier for attestation og anvisning af bilag ikke er overholdt, idet medarbejder X har anvist bilag for eget indkøb, samt indkøb foretaget af medarbejder Y.«

Samtidig er der forsvundet underbilag, som viser, hvad en række regninger i realiteten dækker over.

Et andet eksempel på denne praksis med at belønne sig selv uden om de officielle kanaler er en medarbejders rejse til Montreal i Canada i 1999. For det var medarbejderen selv, der underskrev de bilag, som gjorde, at han kunne få alle sine udgifter refunderet. Blandt andet fik han også et ekstra tilskud til alle måltider - selv om der var inkluderet morgenmad i opholdet.

»Vi har konstateret, at rejsen ikke var godkendt af ledelsen samt at medarbejderen selv havde attesteret og godkendt rejseafregningen,« skriver Kommunernes Revisionsafdeling.

I en skriftlig kommentar påpeger den pågældende medarbejder:

»Det er korrekt, at jeg selv har godkendt og attesteret min rejseafregning. Det har jeg altid gjort, da jeg har været af den opfattelse, at kontrolfunktionen lå i løn- og personaleafdelingen.«

Medarbejderen mener i øvrigt, at turen var blevet godkendt højere oppe i systemet, og at han ikke nåede at udnytte den gratis morgenmad på hotellet.

Derudover har Kommunernes Revisionsafdeling fundet private telefonsamtaler på hospitalets telefoner fra destinationer som Grækenland og Spanien. På den baggrund anbefaler revisionen, at der laves en decideret politik for indkøb og brug af mobiltelefoner, og at hospitalet frem over opkræver medarbejderne for private telefonsamtaler.

Sagen betragtes som afsluttet

Sygehusdirektør Jørn Koch betragter med omplaceringerne af de ledende medarbejdere dog sagen som afsluttet.

»Det principielle i denne sag er ikke, at der er fusket med betroede midler. For samlet set er der tale om småpenge, og i et ukendt omfang muligvis overtrædelser af skatteregler og omgåelse af SU-regler. Kernen i dette er, at disse chefer ikke har optrådt ledelsesmæssigt forsvarligt i alle situationer, og det vil vi selvfølgelig ikke acceptere. Men det er klart, at hjælpemidler såsom mobiltelefoner ikke må bruges privat,« siger Jørn Koch.

Selv om sygehusdirektøren anser sagen for afsluttet, er der fortsat en lang række løse tråde, der nu skal redes ud. Blandt andet skal det klarlægges, om det var efter bogen, da én i den sluttede skare uden videre fik opgraderet sin gratis tjenestebolig fra en lejlighed på 75 kvadratmeter til en lejlighed på 121 kvadratmeter i Barthsgade i Århus.

Samtidig har revisionsrapporten en skarp, overordnet kritik, som den øverste ledelse på kommunehospitalet nu kan arbejde videre med:

»Vi skal anbefale, at der fremover føres et tilstrækkeligt effektivt ledelsestilsyn omkring arbejdstidsregistreringer, samt at retningslinierne i Århus Kommunehospitals lønvejledning indskærpes overfor samtlige afdelinger på Århus Kommunehospital, så ingen er i tvivl om, at disse retningslinier skal følges fremover.«

Hertil siger sygehusdirektør Jørn Koch, at han fortsat tror fuldt og fast på, at den bedste måde, at organisere et moderne sygehus er udpræget selvstyre til de enkelte afdelinger.

Tilbage står også, at den sluttede kreds af betroede medarbejdere har påført arbejdspladsen en betydelig udgift. Sygehusdirektøren oplyser, at Århus Kommunehospital skal betale Kommunernes Revisonsafdeling mellem 300.000 og 400.000 kroner for afdækningen af forholdene.

mikkel.thastum@jp.dk

halldor.henriksen@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen