Revisorer afslører skattefusk på sygehus

Tre ledende medarbejdere i Århus Kommunehospitals serviceafdeling er blevet skiftet ud, efter at en revisionsrapport har afsløret skattefusk og systematisk omgåelse af lønreglerne.

Den øverste leder af serviceafdelingen på Århus Kommunehospital har med øjeblikkelig virkning trukket sig fra sin chefpost. Det sker på baggrund af en rapport fra Kommunernes Revisionsafdeling, der afslører årelang praksis med falske oplysninger til skattevæsnet og systematisk omgåelse af sygehusets lønregler i ledelsen af hospitalets portører. Samtidig er to andre ledende medarbejdere i afdelingen forflyttet til andre opgaver, og en tredje chef har fået en påtale.

Ifølge revisionsrapporten har personer i den nu tidligere ledelse i strid med reglerne blandt andet ført et omfattende skufferegnskab med en række medarbejderes lønudbetalinger. Lønnen er for mindst 11 medarbejderes tilfælde blevet skudt i årevis, og dette er ifølge Kommunernes Revisionsafdeling i direkte strid med kildeskatteloven.

»Flytning af indkomst mellem årene vil endvidere for den enkelte have indflydelse på indkomstafhængige ydelser såsom Statens Uddannelsesydelse. Forholdet bør berigtiges overfor Told & Skat,« anbefaler revisionen.

Fusk med bilag

Revisionsrapporten afdækker også en mængde enkeltstående tilfælde af fusk med bilag og manglende indrapportering af personalegoder til skattevæsnet.

»Endvidere har nogle af medarbejderne i flere tilfælde underskrevet og godkendt udbetalinger til sig selv,« konkluderer rapporten.

En ledende medarbejder i serviceafdelingen har således attesteret en rejse til sig selv til Canada, ligesom en række ansatte uden sygehusledelsens accept har købt hjemmecomputere og mobiltelefoner til hinanden for hospitalets regning.

Får ikke lederjob

Ifølge sygehusdirektør Jørn Koch er der i imidlertid ikke foregået noget kriminelt i serviceafdelingen.

»Men ledelsen i serviceafdelingen har ikke optrådt forsvarligt, og vi har derfor mistet tilliden til den. Det er blandt andet kritisabelt, at man har gået og godkendt ting og sager til sig selv. De omplacerede personer er blevet lovet et nyt job i Århus Amts organisation, men de vil ikke få et lederjob,« fastslår Jørn Koch.

På baggrund af revisionsrapporten vil sygehusledelsen nu indskærpe en række regler for de enkelte afdelinger. Blandt andet skal der laves en helt ny politik for indkøb af hjemmecomputere på hospitalets regning.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen