Kulturlivet dræner budgettet

Nye tal viser, at der allerede er bevilget puljemidler for knap én mio. mere end budgetteret for i år.

Røde tal lyser på bundlinien i Århus Kommunes kulturpuljer. Efter den seneste bevilling af tilskud er der kun 39.000 kr. tilbage i Kulturpuljen og en manko i Aktivitetspuljen på 939.000 kr.

Overskridelsen af budgettet sker med magistratens billigelse og uden anmærkninger fra borgmesterens afdeling.

Kulturrådmand Niels Erik Eskildsen (SF) forsikrer, at der intet mystisk er ved overskridelsen, og at den sker i fuld overensstemmelse med retten til at disponere på tværs af budgetårene.

»Overskridelsen skyldes et øget pres på kommunens frie midler. Det er tydeligt, at hele kulturdebatten, der blev sat i gang sidste år, og processen med at lave en kulturhandleplan har sat fokus på området og givet flere ansøgninger. Det er kun glædeligt,« siger Niels Erik Eskildsen.

I budgetåret 2000 har magistraten og Fritids- og Kulturforvaltningen på nuværende tidspunkt disponeret over 4.161.000 kr. af Kulturpuljen på 4.200.000 kr. samt 4.050.000 kroner af Aktivitetspuljen på 3.111.000 kr.

Ekspeditionssekretær i Fritids- og Kulturforvaltningen, Ole Jørgensen, garanterer, at årets merforbrug ikke får nogen indflydelse på behandlingen af ansøgninger til årets sidste tilskudsrunde. »Ansøgningsfristen er 1. oktober, hvorefter vi bruger fire-seks uger på at behandle sagerne. Da Århus Kommunes budget lægges fra 15. oktober, ryger den sidste runde med over i det nye budgetår,« forklarer han.

Ole Jørgensen mener ikke, at man kan tale om en "år 2000-rus" i det århusianske kulturliv, om end der er bevilget flere penge fra fondene end tidligere.

»Vi har tilladt os at bevilge flere penge i år, fordi vi har en stærk dokumenteret formodning om, at overskridelsen ikke vil belaste os. Som udgangspunkt gives 90 procent af tilskuddene fra Aktivitetspuljen i form af underskudsgarantier, og vores erfaring siger os, at vi får en del af pengene ind igen. Reelt tror jeg, at vi i år kun vil mangle et par hundrede tusinde, når regnskabet gøres op,« siger Ole Jørgensen.

Merforbruget i år søger man at kompensere gennem en tilpasning af budgetterne på andre områder i Fritids- og Kulturforvaltningen. Skal samtlige underskudsgarantier imod forventning udmøntes, vil man benytte sig af retten til overførsel af underskud mellem budgetårene.

lisette.greve@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen