Fornyet optimisme i Ældresagen efter magtkamp

<»Vi måtte starte fra år nul. Det har været et utrolig hårdt år, men nu er der fuld aktivitet over hele linjen igen.«

Sådan lyder den officielle melding fra Ældresagen i Århus forud for dagens årsmøde.

Optimismen er så stor, at komiteens talsmand, næstformand og ældrepolitiske ordfører, Egon Mikkelsen ser frem til et ganske anderledes årsmøde end sidste år, hvor en årelang magtkamp med både politiske stridigheder og personlige antipatier blev oprullet i Arenaen for øjnene af ca. 1500 ældre.

Egon Mikkelsen forventer ikke samme massive fremmøde, hvor de ældre måtte stå i en timelang kø for at blive lukket ind.

Der var rav i gaden

Årsmødet er derfor programsat i Aarhus Kongreshus, der blot har plads til ca. 650 deltagere. Det var det i øvrigt også sidste år, men dengang mødte så mange ældre op, at de dels ikke kunne være i salen, dels var der slet ikke stemmesedler nok, så mødet måtte udskydes og flyttes til større rammer.

»Dengang var der rav i gaden, og det skærper jo folks appetit, men set fra vores side, er der ingen konfliktstof i år, så jeg tror, Aarhus Kongreshus rækker,« siger Egon Mikkelsen, der oplyser, at medlemstallet i Ældresagen i Århus har været støt stigende de seneste måneder, og nu er oppe på knapt 20.000.

Det så ellers sort ud, ovenpå hin kaotiske eftermiddag 19. april 2001, som Egon Mikkelsen betegner som år nul. Dengang kastede stort se hele den siddende bestyrelse med formanden Erling Asmussen i spidsen håndklædet i ringen i vrede og udvandrede fra Ældresagen. Med sig tog de alle bærende kræfter på centrale nøgleposter og sluttede sig sammen i Århus Seniorforening.

Vreden skyldtes en strid om genoprettelse af to bydelsgrupper i henholdsvis Viby og Risskov, som Erling Asmusen var indædt imod.

Arbejdsbyrden var stor

Bydelsgrupperne blev en realitet.

»Det hele kører stille og roligt nu, men med fuld kraft på aktiviteterne, både på Åboulevarden og i de to bydelsgrupper. Jeg har en fornemmelse af, at freden er reel nok,« siger Egon Mikkelsen, der var en af frontkæmperne mod centraliseringen af Ældresagen, så det hele blev styret fra Åboulevarden.

»Vi har oprettet et forretningsudvalg, der binder tingene sammen,« forklarer han, men understreger at arbejdsbyrden har været voldsom.

»Hele bestyrelsen var ny, og alt skulle genopbygges, så vi har arbejdet med blod under neglene. Den gamle komite havde slået det hele i stykker, og vi måtte begynde helt forfra med både besøgstjeneste bisiddertjeneste, tryghedsopkald og alle de andre aktiviteter. Men vi nåede da også at få startet en ny aktivitet, med stor tilstrømning, nemlig søndagsjazz,« fortæller han.

Fire fra den gamle ledelse fortsætter, heriblandt formanden Tove Jørvang, der hele året igennem har holdt lav profil udadtil.

Den funktion overdrog hun med det samme til Egon Mikkelsen, der også fortsætter. Komiteen har besluttet at udvide ledelsen, og derfor skal der denne gang vælges fem helt nye komitemedlemmer.

lone.dybdal@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen